Rail Baltica luubi alla: raudtee toob kasu ettevõtlusele, keskkonnale, ühiskondlikule elule ja turvalisusele

Videosarja „Rail Baltica luubi alla“ uus episood kutsub Rail Baltica jälgijaid uurima lähemalt globaalse projekti eeliseid, andes ülevaate muustki peale tõhusa transpordi.   

Uus raudtee saab olema kasuks ettevõtlusele, planeedile ja julgeolekule. Rail Baltica raudteeliin on meie põlvkonna suurim taristuprojekt Baltikumis ning ühenduvus Lääne-Euroopaga on oluline majanduslik ja julgeolekuaspekt. 

Rail Baltica eesmärk on luua uusi töövõimalusi ja investeeringuid nii ehitusetapis kui ka pärast seda. Veelgi enam – see avab ka täiesti uue majanduskoridori ning aitab kaasa jätkusuutlikule majandusarengule ja -kasvule. Baltikumis tekib keskkonnateadlik reisimisviis, mis pakub mugavust, kindlust ja kiirust. Raudtee suurendab tähelepanuväärselt ka sõjaväelist liikuvust ning võimaldab kiiret juurdepääsu olulistele sõjalistele sõlmpunktidele ja rajatistele, mis on tähtsad piirkonna julgeoleku seisukohast.  

Rail Baltica pakub ka ühendust digivõrkude ja 5G-süsteemidega, mis on kasulik nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Lisaks luuakse juurdepääs paljudele muudele võimalustele, näiteks haridus ja töökohad, samuti tervishoid, kultuur, meelelahutus ja turism, mis on kõigile kergesti kättesaadavad. Uued piiriülesed ühendused parandavad materjalide ja komponentide kättesaadavust. See annab Baltikumi regioonile võimaluse mitmekesistada tootmist, mille tulemusena laieneb meie tootmisvõimekus. 

Rail Baltica sotsiaalmajanduslikku kasu hinnati viimati 2017. aastal, mil viidi läbi eelmine kulude-tulude analüüs. Kulude-tulude analüüsi perioodiline ajakohastamine on ülioluline projekti sotsiaalmajandusliku kasu ümberhindamiseks, rahastamise tagamiseks ja projekti elluviimise optimeerimiseks. Uus hindamine on kavas lõpule viia 2024. aastal. 

 Sari „Rail Baltica luubi alla“ annab ülevaate Rail Baltica erinevatest aspektidest. Vaadake eelmisi episoode, mis on seotud Rail Baltica elektrifitseerimissüsteemi kavandamise ja rakendamisega, digitaalsete vahendite kasutamisega tõhusaks planeerimiseks ja elluviimiseks ning projekteerimisprotsessiga. 

14.08.2023