Rail Baltica Industry Day 2023 toimub 26. septembril Tallinnas

Rail Baltica meeskonnal on hea meel kuulutada välja Rail Baltica Industry Day 2023, mis toimub 26. septembril Tallinnas multifunktsionaalses sündmuskeskuses Kultuurikatel ning on globaalse projekti esimene näost näkku toimuv Industry Day.

Terve päeva kestev konverents sisaldab põhiettekandeid, paneeldiskussioone ja interaktiivseid sessioone ning on platvormiks olemasolevatele ja potentsiaalsetele tarnijatele, kuid ka kõikidele Rail Baltica projektist huvitatud sidusrühmadele, et pidada põhjalikku dialoogi projekti arengu, lähimate plaanide ja projekti fookusvaldkondade üle lähiaastatel.

„Valmistudes tänavuseks Industry Day sündmuseks oleme Rail Baltica projekti jaoks olulises etapis. Kindel fookus on põhiliinide ehituse alustamisel kõigis Balti riikides ning võtmeteenuste edasisel juurutamisel, et tagada sujuv koostalitlusvõime ja piiriülene ühenduvus,“ ütleb RB Rail ASi tegevjuhi kt Marko Kivila, projekti keskne koordinaator.

Peamised käsitletavad teemad on projekti edenemine 2023. aastal, ettevalmistused järgmisteks suuremahulisteks ehitusetappideks ja logistikaks, edusammud raudtee allsüsteemi arendamisel ning muud strateegilised teemad nagu linnaline ja piirkondlik liikuvus ning TEN-T koridori arendamine.

„Tegutsemine keerukal geopoliitilisel maastikul on toonud meile täiendavaid väljakutseid. Ent see keskkond on aidanud sidusrühmadel paremini hinnata nii projekti geopoliitilist kui ka Lääne-Euroopaga ühenduvuse tähtsust meie piirkonna majandus- ja julgeolekuhuvide jaoks. Ma ootan huviga seda näost näkku kohtumist, et arutada olulisi küsimusi projekti strateegiliste partnerite ja valdkonna esindajatega, kinnitades kõigi osapoolte vankumatut pühendumust Rail Baltica visiooni elluviimisel,“ lisab Kivila.

Sündmusel osalevad Rail Baltica tarneorganisatsioonide juhtkond ja võtmeeksperdid, aga ka Rail Baltica koostööprojektide esindajad, raudteetööstuse juhid, praegused ja potentsiaalsed Rail Baltica tarnijad, omavalitsuste ja äriliitude esindajad, Baltikumi ja rahvusvahelise meedia esindajad ning laiema äriringkonna liikmed, sealhulgas tööstusliidud, kaubandus- ja majandusdiplomaatilised üksused.

Ürituse töökeel on inglise keel (sünkroontõlge eesti, läti ja leedu keelde).

Lisainfo ja ametlik kutse registreerumiseks Rail Baltica Industry Day 2023 sündmusele avaldatakse Rail Baltica globaalse projekti ametlikul kodulehel: www.railbaltica.org.

02.08.2023