Rail Baltica Aastakonverents 2019

Eesmärgiga tutvustada arenguid Rail Baltica projekti elluviimisel Eestis, Lätis ja Leedus ning tuua välja peamised ülesanded 2019. aastaks, kutsub kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS meediaväljaannete esindajaid osalema 23. jaanuaril kell 12:00 Tallinnas toimuval Baltikumi-ülesel pressikonverentsil. Üritusest on võimalik osa võtta ja küsimusi esitada ka veebikeskkonnas.

 

Pressikonverentsil osalevad projekti elluviivate riiklike asutuste esindajad Eestist, Lätist ja Leedust. Projekti põhikoordinaator RB Rail AS esitleb eelmise aasta olulisemaid saavutusi ning tutvustab käesoleva aasta plaane seoses projekteerimise, ehituse, rahastuse ja hangetega nii riiklikul kui Baltikumi-ülesel tasandil.

 

Pressikonverentsil kõnelejad:

Ignas Degutis, RB Rail AS ajutine tegevjuht ja juhatuse esimees

Riia Sillave, Rail Baltic Estonia OÜ juht

Andris Linužs, Eiropas Dzelzceļa Līnijas SIA juhatuse liige

Arenijus Jackus, Lietuvos Geležinkeliai JSC Rail Baltica koordineerimisosakonna juht 

 

 

Presentations:
RB Rail presentation
Lietuvos geležinkeliai presentation
Eiropas Dzelzceļa Līnijas presentation
Rail Baltic Estonia presentation

22.01.2019