Rail Baltic Estonia kuulutas välja Ülemiste ühisterminali ehitushanke

Rail Baltic Estonia kuulutas nädala alguses välja Eesti läbi aegade mahukaima ehitushanke Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ja lähiala ehitamiseks.

Ülemiste terminalihoone ja selle lähiala töömaa maht on ühtekokku ligemale 100 000 m². Ühest maa-alusest ja neljast maapealsest korrusest moodustuva terminalihoone netopinnaks on projekteerimislahenduse järgi ca 10 000 m². Koos terminaliga ehitatakse lisaks ka vajalikud juurdepääsuteed ja tänavad, suur linnaväljak ning parklad.

Rail Baltica ühisterminal hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine rööpmelaiustel 1435 mm ja 1520 mm, samuti bussiliiklust (nii linna- kui maakonnaliine, võimalused ka kaugliinibusside peatumiseks). Uue terminalihoone juurde kuuluvad kolm perrooni, mis on ligipääsetavad nii terminalist, kui ka otse raudteealuselt linnaväljakult.

Hankeraamistikku kuulub lisaks terminalihoone ehitamisele ka seotud taristu ehitamine, sealhulgas täna toimiva 1520 mm rööpmelaiusega raudtee ümbertõstmine ja lõiguti uue ehitamine. Jaamaala raudtee ehitatakse etappide kaupa, mis tuleneb vajadusest tagada võimalikult lühikesed raudteeliikluse katkestused ning võimaldada ühtlasi ka uue 1520 mm raudtee liiklusjuhtimise süsteemi ehitus ja kasutuselevõtt. Projekti raames ehitatakse ümber Kantsi jalakäijate viadukt ning lisaks ehitatakse valmis Vesse jalakäijate tunnel.

Pakkumisi Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitushankele oodatakse juba mai lõpuks ning ehitusleping loodetakse tänaste plaanide kohaselt sõlmida sügisel. Terminalihoone, raudteetaristu ning ülejäänud seotud infrastruktuuri ehitustööde eeldatav maksumus on ca 177 miljonit eurot. Rail Baltica terminal peaks valmima 2026. aasta lõpus.

Rohkem infot siit