Toimuvad muudatused RB Rail AS-i juhatuses ning ametisse nimetati uus juhatuse liige

RB Rail AS-i nõukogu võttis 22. veebruaril 2022 vastu otsused muudatuste kohta Rail Baltica ühisettevõtte juhatuses. Programmijuht hr Mark Loader lahkub oma ametist isiklikel põhjustel ning uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks nimetati RB Rail AS-i administratsiooni juht Ignas Degutis.

„Rail Baltica globaalse projektimeeskonna nimel soovin tänada Mark Loaderit tema panuse eest sellesse ainulaadsesse projekti, sest isegi hoolimata Covid-19-ga seotud viimaste aastate komplikatsioonidest on saavutatud märkimisväärset ja nähtavat edu. Oleme rõõmsad ka tõdema, et oleme õigel teel ambitsioonikate tööohutusstandardite rakendamisel,“ ütles RB Rail AS-i juhatuse esimees ja tegevjuht Agnis Driksna.

“Samuti tervitan Ignas Degutist tema uues ametis juhatuse meeskonnas. Tema pikaajaline kogemus projektis ja erialane taust aitavad oluliselt kaasa projekti eesmärkide  saavutamisele, sealhulgas finantsalase kompetentsi tugevdamisele ettevõttes, mis on kriitilise tähtsusega Rail Baltica projekti põhiprioriteetide edukaks elluviimiseks.

Ignas Degutis on majandusala spetsialist, kellel on laialdased kogemused finantsjuhtimises ning tal on nii bakalaureuse- kui ka magistrikraad finantsökonoomikas Vilniuse ISM-i juhtimise ja majanduse ülikoolist. Ta liitus RB Rail AS-iga 2017. aasta juunis ning oli perioodil 2017-2021 finantsjuhi ja juhatuse liikme ametikohal, jätkates hiljem RB Rail AS-i ettevõtte administratsiooni juhi ametikohal.

„Viimase paari aastaga on Rail Baltica ühisettevõte moodustanud projekti planeerimise ja -juhtimise professionaalidest koosneva meeskonna, mis on sellise mastaabi ja keerukusega projektis nagu Rail Baltica kaks tähelepanu all olevat tegevusvaldkonda. See on loonud tugeva aluse ühtsele projektide elluviimise planeerimisele ning välja on töötatud aruandlusstandardid, mida läbipaistvalt kogu projekti jooksul Baltikumis rakendada,“ ütles RB Rail ASi nõukogu esimees Karolis Sankovski. „Vastavate muudatuste järel jätkab RB Rail AS-i uus juhatus tööd täisvõimsusel ning ootame projekti elluviimise ja 2022. aasta strateegiliste eesmärkide, sealhulgas tehniliste projektide edenemise ja valmimise edasist  kiirenemist.“

Kavandatavad muudatused jõustuvad 14. märtsist ning seni tegutsetakse sujuva ülemineku tagamiseks ja organisatsiooni põhifunktsioonide edasiseks tugevdamiseks. Kuni edasiste otsusteni on RB Rail AS-i juhatus kolmeliikmeline – juhatuse esimees Agnis Driksna, finantsdirektor Ignas Degutis ja tehniline juht Marc Philippe El Beze.

23.02.2022