Läti riigi eesmärk on Rail Baltica ühe taristuhalduri loomine, töid hakkab ette valmistama sealne riiklik rakendusasutus SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL).

Läti valitsuskabinet võttis 11. augustil 2020 vastu seisukoha määrata Rail Baltica trassile ühine taristuhaldur. Rail Baltica taristuhalduse ettevalmistustööde hõlbustamiseks ning vajaliku õigus- ja haldusprotsessi alustamiseks määras Läti valitsus riikliku rakendusasutuse SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL).

 

Valitsuskabineti istungil rõhutas Läti transpordiminister Tālis Linkaits, et Läti eesmärk on saavutada ühtne Rail Baltica taristuhaldus kõigis kolmes Balti riigis. “Oleme selle kokkuleppeni jõudnud erinevatel kohtumistel ekspertide ja tööstuste esindajatega. Peame olema võimelised uut liini tõhusalt kasutama ja pakkuma ka uut teeninduskvaliteeti. Kõige paremini on seda võimalik saavutada ühe ja ühise infrastruktuurihaldusega,” lisas Linkaits.

 

Kui Balti riikide vahel jätkuvad endiselt arutelud Rail Baltica optimaalse infrastruktuuri üle, täidab EDZL vahepealsel perioodil järgmisi ülesandeid:

  • Tagab vastvalminud taristu ja objektide korrashoiu;
  • Viib läbi maade omandamist;
  • Töötab välja riiklikud õigusaktid ja määrused Rail Baltica ühise infrastruktuuri haldamise raamistiku loomiseks.

 

Linkaits rõhutas, et tulevaste raudtee-ettevõtjate, logistikatööstuse ja teiste raudteekasutajate huvides on luua ühine Rail Baltica raudteeinfrastruktuuri ettevõte, mis täidab piiriülese raudteeinfrastruktuuri ettevõtte põhifunktsioone, on kindlalt pühendunud võrdse juurdepääsu ja hästi toimiva raudteeturu edendamisele, tagades õiglase konkurentsi ja võrdse juurdepääsu kogu infrastruktuurile. 

 

EDZL-i juhatuse esimees Kaspars Vingris lisas, et enne Rail Baltica infrastruktuurimudeli väljatöötamisega alustamist on igal riigil vaja teha kodutöö: leida õiguslik raamistik; otsustada mitmeliigiliste hooldusrajatiste, näiteks Riia keskjaama ja Salaspilsi ühendveoterminali toimingute juhtimise üle ning pakkuda selleks vajalikke inim- ning tehnikaressursse. “Eesmärk on tagada kliendisõbralik Rail Baltica taristu, mis on integreeritud ka teistesse transpordiliikidesse,” märkis Vingris. Ta lisas, et infrastruktuuri ühise juhtimise saavutamiseks tehakse tihedat koostööd Rail Baltica rakendusasutustega Eestis, Leedus ja kolleegidega RB Rail AS-ist.

13.08.2020