Läti toetab kavatsust konsolideerida Rail Baltica projekti rakendusfunktsioonid RB Rail AS-ile

Läti valitsus on toetanud transpordiministeeriumi kavatsust koondada Rail Baltica projekti rakendusfunktsioonid kõigi kolme Balti riigi ühisettevõttele RB Rail AS. Seega tagatakse Lätis projekti kiirem, kvaliteetsem ja kulutõhusam rakendamine.

8. septembril kiitis valitsus heaks Läti transpordiministeeriumi koostatud informatiivse aruande „Rail Baltica projekti rakendamise mudeli täiustamine Lätis“. Uues projekti elluviimise mudelis on välja toodud, et Lätis vastutab projekteerimis- ja ehitustööde eest üks ettevõte – Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS. Projekteerimis- ja ehitusfunktsioonide konsolideerimine ühele ettevõttele tagab selge vastutuse jaotuse, tõhusama koordineerimise ja projekti kiirema rakendamise.

Mudel on kavas rakendada 2020. aasta lõpuks. Praegu on transpordiministeerium delegeerinud Riia keskjaama ja Riia rahvusvahelise lennujaama jaamade projekteerimis- ja ehitustegevuse teostamise SIA-le Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Tulevikus delegeeritakse need kohustused aga ühisettevõttele, säilitades kõik lepingulised suhted ja jätkates kõiki käimasolevaid hankeid. Rail Baltica on piiriülene projekt, seetõttu tuleb Läti projekti rakendamise mudeli muudatused kooskõlastada ka Eesti ja Leeduga.

09.09.2020