Rail Baltica saab järgmise rahastuse

Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) komitee 16. juuli 2020 aasta hääletuse kohaselt on Rail Baltica üldprojektile Baltimaades eraldatud täiendav 184 miljoni euro suurune toetus, mis investeeritakse projekti elluviimisse aastani 2024. Koos 15% riikliku kaasrahastamisega on koguinvesteering projekti täiendavaks rahastamiseks 216 miljonit eurot. Koos äsja allkirjastatud toetuslepinguga on Rail Baltica kolmes Balti riigis saanud EL-ist ja teistest riiklikest fondidest umbes 1,2 miljardi euro väärtuses toetusraha.

 

Toetusrahad eraldati 2019. aasta CEFi transpordi üleskutse raames, mida haldab EL-i Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (Innovation and Networks Executive Agency – INEA). Ühtekuuluvusriikidele projektikonkursil eraldatud kogu toetusraha väärtuseks oli 1,1 miljardit eurot ja konkurents riikide vahel oli suur. Selle raames on Rail Baltica koridor saanud suurima rahalise eralduse – 55% CEFi ühtekuuluvusfondi transpordi üleskutse 2019. aasta projektikonkursi kogumahust. Lisaks 184 miljoni euro suurusele EL-i toetusele Rail Baltica lõikudele Baltimaades, anti 422 miljonit eurot Poolas asuvatele Rail Baltica lõikudele.

 

CEF-komisjoni hääletuse kohaselt on Rail Baltica üldprojektile eraldatud ehitustöödeks 128 miljonit eurot ning tehniliseks projekteerimiseks ja planeerimistöödeks 88 miljonit eurot.

 

„Rail Baltica hindab tehnilisele projekteerimisele, planeerimisele ja ehitustöödele eraldatud lisaraha. Tänu sellele saame vajaliku rahastuse kogu valdkonnas toimuva üldprojekti põhitegevuseks selles piirkonnas ning lisarahastus tagab ka Rail Balticu ehitusetapi valmimise. Projekt on ette nähtud ehitustegevuse laiendamiseks kõigis kolmes riigis ja samuti taotletakse lisarahastust järgmisest CEFi transpordi üleskutsest,“ ütles Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS juhatuse esimees Agnis Driksna.

 

Eesti majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul näitab täiendava CEF-i rahastuse saamine, kui oluline on Rail Baltica Euroopa jaoks. “Juba see, et Rail Baltica sai taotlusvooru kaudu saadaolevast summast rohkem kui pool, konkureerides kümnete teiste taotlejatega, näitab, kui hästi edeneb see projekt teistega võrreldes. Nüüd on meil Rail Balticuks lisarahastus, et tuua see inimestele lähemale, võimaldades meil oma piirkondlikke peatusi kavandada ja planeerida. Samuti saime lisaraha Muuga ja Ülemiste terminalide ning Muuga-Soodevahe raudtee muldkeha ehitamiseks. Siiski, tööd on veel palju ja isegi kui me Vanasadama trammiliinile raha ei saanud, tähendab see lihtsalt seda, et meil on rohkem aega selle kavandamiseks ning loodame järgnevate taotlustega edu saavutada,” ütles Aas.

 

Läti transpordiminister Tālis Linkaits sõnab, et 2019. aasta CEF-i transpordi üleskutse raames eraldatud toetusrahad on jällegi tõestus sellest, et Rail Baltica on midagi enamat kui raudteeinfrastruktuur – see on piirkondlikku ühenduvust toetav majanduskoridor. Kindlustatud rahastus võimaldab Lätil alustada piirkondlike jaamade kavandamist mitmeliigiliste liiklussõlmedena ning riiklike transpordivõrkudega integreerimiseks. “See suurendab ka Rail Baltica infrastruktuuri jätkusuutlikkuse potentsiaali ja loob rohkem sünergiat kohalike kogukondade ja ettevõtetega. Lähitulevikus alustame kohalike omavalitsustega läbirääkimisi piirkondlike jaamade täpsete asukohtade üle,” lisas Linkaits.

 

Leedu Vabariigi transpordi- ja kommunikatsiooniministri Jaroslav Narkeviči sõnul on lisaraha eraldamine Rail Balticale kui Euroopa prioriteetsele projektile parim tunnustus ja võti selle rakendamiseks kõigis partnerriikides. Olen kindel, et see kajastub ka järgnevates transpordialastes üleskutsetes.”

 

Liikmesriikide ja EL-i institutsiooni otsuses konstateeritakse veel kord Rail Balticat kui ühte peamist Euroopa infrastruktuuriprojektide lipulaeva, mis vastab kõigile CEF kriteeriumidele ja aitab kaasa EL-i ning piirkondlikule ja riiklikule transpordi-, ühtekuuluvus-, keskkonna- ja innovatsioonipoliitikale. Käimas on 643 kilomeetri pikkuse põhiliini ja rahvusvaheliste jaamade projekteerimistööd ning projekt on jõudnud küpsusfaasi ning saab jätkuvalt tugevat poliitilist tuge. Seega on projekt väga heas positsioonis edasi liikumiseks ja et ehitustööd õigeaegselt lõpetada, on vaja täiendavaid rahalisi vahendeid järgmistest CEF-i transpordi üleskutsest ja eriti järgmisest EL-i mitmeaastasest finantsraamistikust alates 2021. aastast.

16.07.2020