Noslēgts līgums par inženiertehniskajiem pakalpojumiem Rail Baltica vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmu ieviešanai

Šodien, 18. janvārī, topošās dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta koordinators un kopuzņēmums RB Rail AS parakstījis līgumu ar starptautisku konsorciju par inženiertehniskajiem pakalpojumiem Rail Baltica vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu (Control-Command and Signalling – CCS) apakšsistēmu ieviešanai. Līguma kopējā summa ir 32,3 miljoni eiro.

 Konsorcijā piedalās uzņēmumi SYSTRA, ITALFERR (Ferrovie dello Stato Italiane Group) un EGIS, kuri izvēlēti starptautiska publiska iepirkuma ietvaros, un turpmāk būs atbildīgi par projekta vilcienu vadības un signalizācijas apakšsistēmu ieviešanas sagatavošanu un uzraudzību. Plānots, ka CCS apakšsistēmas ietvers visas funkcijas, kas nepieciešamas Rail Baltica līnijas ekspluatācijai: satiksmes vadības sistēma, dzelzceļa centralizācijas un ETCS sistēmas, radiosakaru, datu pārraides un komunikācijas, un elektriskās barošanas sistēmas, kā arī citas atbalsta sistēmas. Darbu izpildes līgums būs spēkā visu būvniecības laiku un līdz pat apakšsistēmu nodošanai ekspluatācijā. Līgums tiek finansēts no Eiropas savienošanas instrumenta līdzekļiem 85% apmērā un Baltijas valstu nacionālajiem budžetiem.

 

Starpdisciplināra un starptautiska pieredze, lai nodrošinātu veiksmīgu CCS apakšsistēmu ieviešanu

CCS inženiertehniskie pakalpojumi iekļaus aktivitātes, kuru mērķis ir veiksmīga CCS apakšsistēmu ieviešana, kā piemēram, projektēšanas un būvdarbu iepirkuma specifikāciju sagatavošana, palīdzība tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas laikā, projektēšanas un būvdarbu uzraudzība, kā arī uzraudzība sistēmas testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā.

“CCS ir priekšnoteikums kvalitatīviem, efektīviem un drošiem dzelzceļa pārvadājumiem gan pasažieriem, gan kravām, un mūsu mērķis ir nodrošināt vienotu un pārrobežu perspektīvā savietojamu vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmas risinājumu visā 870 km Rail Baltica trases garumā. Lai sekmīgi sasniegtu šo inženiertehnisko izaicinājumu, mēs meklējām piegādātāju ar tehnisko pieredzi sarežģītu, savstarpēji savienotu un mūsdienīgu liela mēroga risinājumu ieviešanā,” pastāstīja Marks-Filips El Beze (Marc-Philippe El Beze) RB Rail AS tehniskais direktors un valdes loceklis.

Andrea Nardinoči (Andrea Nardinocchi), ITALFERR izpilddirektors: “Esam pagodināti piedalīties Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa projektā kopā ar saviem ilggadējiem partneriem Systra un Egis. Mēs novērtējam šo iespēju atbalstīt RB Rail AS un projekta partnerus tik izaicinoša un vērienīga projekta īstenošanā, lai uzlabotu savienojamību gan starp visām trim Baltijas valstīm, gan ar kopējo Eiropas transporta tīklu, tādējādi veicinot sociāli ekonomiskās iespējas un valstu attīstību arī ārpus projekta robežām.

 “Mēs esam ļoti priecīgi vēlreiz atbalstīt Rail Baltica šajā ikoniskajā projektā. Šis jaunais līgums ar mūsu partneriem Italferr un Systra papildina mūsu jau uzsāktās saistības, strādājot pie Rail Baltica Rīgas centrālās stacijas, kā arī projektēšanas un tehniskajiem darbiem projekta Latvijas posmiem. Šis ir arī spēcīgs apliecinājums jau uzsāktajai sadarbībai ar šo projektu,” saka Olivers Bouvards (Olivier Bouvart), EGIS izpilddirektors.

“Arī SYSTRA ļoti priecājas atbalstīt Rail Batica, jo šis projekts ne tikai uzlabos šī reģiona savienojamību ar visu Eiropu, bet arī vienlaikus nodrošinās būtiskus ekonomiskus ieguvumus un jaunus mobilitātes standartus trīs Baltijas valstīs,” piebilst Žans Čārls Vollerijs (Jean-Charles Vollery), SYSTRA Starptautisko sadarbību un attīstības vadītājs.

 

Publicitātes attēlos no kreisās: Agnis Driksna, RB Rail valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors, Frédéric Dufour, Systra Rietumeiropas reģiona direktors, un Marks-Filips El Beze (Marc-Philippe El Beze) RB Rail AS tehniskais direktors un valdes loceklis.