Ametisse nimetati RB Rail AS uus nõukogu

Kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS aktsionärid kinnitasid eile ettevõtte uue nõukogu. Uue nõukogu ametisse nimetamise tingis Eesti aktsionäri OÜ Rail Baltic Estonia otsus asendada OÜ Rail Baltic Estonia tegevjuht Riia Sillavee RB Rail AS nõukogus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningasega. Läti Vabariigi äriseaduse kohaselt tuleb uue nõukogu liikme ametisse määramisel nimetada ka uus nõukogu.

15.10.2019

Valminud on Rail Baltica ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud trassilõikudele Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini ning Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS tellimusel on valminud keskkonnamõju hindamise programmi eelnõud Rail Baltica raudteetrassil lõikudele Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini ning Rapla ja Pärnu maakonna piirist Tootsini. Keskkonnamõju hindamise protsess viiakse läbi paralleelselt raudtee põhiprojekti koostamisega.

15.10.2019

Rail Baltica töötab välja meetmed kliimamuutuste mõju leevendamiseks raudteele

Valmis uuring, mis hindab keskkonnamuutuste mõju Rail Baltica opereerimisele ja hooldustöödele selle elutsükli vältel. Viimase 30 aasta kliima- ja ilmastikuandmetele ning riiklikele kliimaprognoosidele tuginedes jõuti uuringus järeldusele, et talved on Balti regioonis tulevikus leebemad ja võrreldes praegusega vähema lumega. Samas peab arvestama märjema lumega, jäitevihmaga ning senisest sagedasema jäitega. Suvel hakkavad suurema tõenäosusega esinema kuumalained, mille käigus võivad soojakraadid tõusta üle 40 kraadi.

27.09.2019

RB Rail AS loob Rail Baltica projekti elluviimise tõhustamiseks uue juhatuse liikme ametikoha

Viimase kuue kuu jooksul on Rail Baltica projekt edukalt jõudnud põhiliini ja taristuobjektide projekteerimise faasi. Seoses projekti jõudmisega uuele tasemele, peab kolme Balti riigi ühisettevõte oluliseks kohandada oma struktuuri – nimelt luuakse uus juhatuse liikme ametikoht, mis kannab nime programmijuht. Esialgu kümnest eksperdist koosneva meeskonna juhina vastutab programmijuht Rail Baltica projekti elluviimise eest kõigis kolmes Balti riigis.

11.09.2019

Alustatakse Rail Baltica põhiliini projekteerimisega Tallinn-Rapla lõigul

14. juunil 2019 sõlmis Rail Baltica ühisettevõte kaks uut projekteerimislepingut kiirraudtee projekteerimiseks Eestis ja Leedus. Mõlemad lepingud allkirjastati tunnustatud Hispaania insenerifirmaga IDOM Consulting, Engineering, Architecture. Rail Baltica projekteerimistöödega alustatakse Eestis lõigul Tallinn-Rapla ja Leedus lõigul Ramygala–Läti/Leedu piir. Kahe lõigu pikkus on kokku 139 km, sellest tulenevalt on projekteerimistööd käimas Rail Baltica põhiliinil 288 km ulatuses.

14.06.2019

Rail Baltica ühisettevõte nimetas ametisse uue nõukogu

31. mail kinnitasid RB Rail AS aktsionärid – Rail Baltic Estonia OÜ, SIA Eiropas dzelzceļa līnijas ja Rail Baltica statyba UAB – ühisettevõtte nõukogu liikmed. Koosseisu kuuluvad Rail Baltica Statyba juht Karolis Sankovski, Rail Baltic Estonia OÜ juht Riia Sillave, Latvijas Mobilais Telefons nõukogu aseesimees Anri Leimanis, Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri nõunik Anti Moppel, Läti transpordiministeeriumi asekantsler Ligita Austrupe ja ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomitee esimees Romas Švedas.

07.06.2019

Rail Baltica käivitas digitaalse infokeskuse

Eesmärgiga teavitada laiemat avalikkust Rail Baltica projekti edenemisest, käivitas kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS digitaalse infokeskuse. Veebilehekülje vahendusel saavad kõik huvilised tutvuda Rail Balticu kasutegurite, marsruudi ja teiste põnevate aspektidega.

06.06.2019

Rail Baltica kaubaterminal Pärnus: kasulik nii kohalikele ettevõtjatele kui keskkonnale

Täna, 30. aprillil toimus kohtumine Pärnumaa kohalike omavalitsuste esindajate, ärikogukonna ja Rail Baltica meeskonna vahel. Arutleti teostatavusuuringu tulemuste üle, mis puudutavad võimaliku kaubaterminali rajamist Pärnusse. Uuringus tuvastati kaubaterminali potentsiaalseid kasutajad, analüüsiti kaubavoogusid ja suundi, kuid hinnati ka projekti majanduslikku võimekust. Lisaks toodi uuringus välja võimalikud asukohad kaubaterminali rajamiseks ja määratleti peamised nõuded ruumi, paigutuse, funktsioonide ning seadmete kohta.

30.04.2019

Muutused RB Rail AS juhatuses

RB Rail AS’i nõukogu kinnitas täna Kaspars Rokensi otsuse astuda tagasi ametikohalt ettevõtte operatiivjuhina. Rokens lahkub ettevõttest isiklikel põhjustel.

10.04.2019

Rail Baltica Global Forum Vilniuses – arutletakse projekti rahastuse, trendide ja edasiminekute üle aastal 2019

„Rail Baltica projekt toob võimalusi ja kasu piirkonna elanikele juba projekteerimis- ning ehitusetapis,” sõnas RB Rail AS tegevjuhi ja juhatuse esimees Timo Riihimäki Rail Baltica Global Forum osalejatele 3. aprillil Vilniuses. „Globaalsed megatrendid nagu linnastumine, digitaliseerumine ja keskkonnateadlikkus toetavad Rail Baltica projekti edasiarendamist, mille eesmärk on luua efektiivne transpordilahendus reisijatele ja kaubaveole, aidates piirkonnal toime tulla kliimamuutustega ka pikemas perspektiivis.”

03.04.2019

Vilniuses toimuvast Rail Baltica Global Forumist võtab osa üle 700 inimese

Homme, 3. aprillil algab Vilniuses Rail Baltica Global Forum, mille juhatab avasõnadega sisse Leedu peaminister Saulius Skvernelis. Kahepäevasele üritusele on oodata enam kui 700 külalist, kelle hulka kuuluvad tippjuhid, poliitiliste otsuste langetajad, raudtee-, logistika- ja majandusspetsialistid ning tarnijad üle kogu Euroopa. Seda eemärgiga arutada ühiselt Rail Baltica võimaluste üle Baltikumis ning analüüsida transpordi infrastruktuuride arenguid Euroopas.

02.04.2019