Valmis uuring Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ühendamise võimalustest Tallinna Vanasadamaga

Möödunud aasta veebruaris sõlmisid Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS ja Prantsusmaa konsultatsioonifirma Egis Rail S.A. lepingu, mille sisuks oli teostada uuring, kuidas parendada ühenduvust ning liikumismugavust Tallinna Vanasadama ja Rail Baltica tulevase Ülemiste reisiterminali vahel. Uuringu eesmärk on arendada üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T) Põhjamere-Balti koridoris ja selle läbiviimine oli kaasrahastatud Rail Baltica projekti raames Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) poolt.

14.02.2019

Rail Baltica jaoks on väljatöötamisel terviklik energiavarustuse allsüsteem

Kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS eestvedamisel on alustatud uuringuga, et töötada välja Rail Baltica energiavarustuse allsüsteemi hankemudel ja kasutuselevõtu strateegia. Leping uuringu teostamiseks allkirjastati 2019. aasta jaanuaris INECO–ARDANUY konsortsiumiga, kuhu kuuluvad Hispaania inseneeria ja konsultatsiooniettevõtted Ingenería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A. (INECO) ja ARDANUY Ingenería, S.A (ARDANUY). Mõlemal konsortsiumipartneril on laialdane kogemus raudteesektoris, eriti energiavarustuse allsüsteemide osas. 

11.02.2019

Soome liitub aktsionärina Rail Baltica ühisettevõttega

Käesoleva aasta 1. veebruaril otsustas Soome valitsus asutada aktsiaseltsi Oy Suomen Rata AB, mille tütarettevõte on oodatud võtma aktsionäri rolli ühisettevõttes RB Rail AS, eesmärgiga koordineerida Rail Baltica projekti elluviimist.

05.02.2019

Rail Baltica Aastakonverents 2019

Tallinnas toimuv Baltikumi ülene pressikonverents algab 23. jaanuaril kell 12:00. Veebi vahendusel on võimalik konverentsist osa võtta ja küsimusi esitada. Ürituse otseülekannet saab jälgida siit.

22.01.2019

RB Rail AS nõukogu uus esimees on Karolis Sankovski

Käesoleva aasta 10. jaanuaril valis kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail AS nõukogu oma uueks esimeheks Karolis Sankovski. Aseesimeestena jätkavad Riia Sillave ja Edvīns Bērziņš. Aktsionäride lepingu ja põhikirja kohaselt valitakse nõukogu, esimees ning kaks aseesimeest iga-aastase rotatsiooni alusel.

16.01.2019

Hanked võtavad hoogu juurde

Majandusajaleht Dienas Bizness avaldas Rail Baltica projekti arengukäiku kirjeldava artikli, milles võtavad sõna RB Rail AS ajutine tegevjuht, juhatuse esimees ja finantsjuht Ignas Degutis ning äriarenduse juht Kaspars Briškens. // Allikas: Dienas Bizness

06.12.2018

Mineraalsete materjalide varude uuring Rail Baltica raudtee ehitamise jaoks

RB Rail AS on läbi viinud kaks kabinetiuuringut mineraalsete materjalide varude kohta Rail Baltica raudteeliini ehitamiseks Lätis ja Leedus. Mõlemad uuringud viis läbi SIA Geo Consultants koostöös UAB Geobalticuga ja need lõpetati 2018. aasta augustis. Eestis viis sarnase uuringu läbi AS Teede Tehnokeskus 2017 aastal Rail Baltic Estonia OÜ nimel.

23.11.2018

Koostöös huvigruppidega luuakse juhised Rail Baltica arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi arendamiseks

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS on alustanud Rail Baltica raudteetaristu arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi arendamist. Loodavad juhised pakuvad ühtlustatud kujundust raudteejaamade, raudteesildade, märgistuste, müratõkete, ökoduktide ning teiste struktuurielementide projekteerimiseks, mida rakendatakse Rail Baltica taristuprojekti edasisel arendamisel. Eesmärk on töötada välja uudsed lahendused, mis on majanduslikult ja tehniliselt teostatavad ning sealjuures standardiseeritud, et rakendada juhiseid rahvusvahelise raudteeliini üleselt. Ühtlasi sätestatakse juhistes piiratud liikumisvõimega isikute juurdepääsu võimalused ning avalikud ohutusnõuded.

20.11.2018

Hinnatakse kliimamuutuste mõju Rail Balticale

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS on teostamas uuringut, et selgitada välja kliimamuutuste mõju Rail Baltica raudteeprojektile – selle ehitamisele, hooldamisele ja toimimisele. 14. novembril toimus kohtumine projektiga seotud organisatsioonide ja uuringut ellu viiva ettevõtte vahel, et arutada uuringu esmaseid tulemusi, tuvastada keskkonna mõjutegurid raudteetrassi erinevates osades ja vaadata üle strateegiad riskide maandamiseks. Uurimistöö peamine eesmärk on olla valmis projekti elutsükli vältel toimuvateks kliimamuutusteks.

15.11.2018