Rail Baltica raudteetrassi määramine ja ruumiline territoriaalplaneerimine on kõigis kolmes Balti riigis lõpule jõudnud

Kolmapäeval, 14. veebruaril kehtestas Eesti Vabariigi Rahandusministeerium maakonnaplaneeringud kolmes Eesti maakonnas, millega määrati ühtlasi kindlaks põhjapoolse Balti riigi lõpliku Rail Baltica raudteetrassi ja raudtee esialgse projekti. Lätis kinnitati kogu trassi ruumiline planeerimine Läti valitsuse otsusega 2016. aastal, millele järgnevalt kinnitas Leedu valitsus 2017. aasta jaanuaris Kaunase ja Leedu-Läti piiri vahelise lõigu Leedus*. Eesti otsusega on lõpule jõudnud Rail Baltica raudtee ruumiline territoriaalplaneerimine ja esialgne tehniline projekt Balti riikides.

15.02.2018

RB Rail kuulutab välja hanke BIM-strateegia koostamiseks

Seoses otsusega võtta kasutusele Rail Baltica projekti rakendamisel ehitusteabe modelleerimine (BIM – Building Information Modelling), on RB Rail AS kuulutanud välja avatud konkursi „Rail Baltica raudtee detailse BIM (ehitusteabe modelleerimise) strateegia arendamine“. Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 8. märtsiks 2018 kella 15.00ks.

14.02.2018

Registreerimine üritusele Rail Baltica Global Forum 2018 on avatud

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS koos partneritega – Rail Baltic Estonia, Eiropas Dzelzceļa līnijas ja Rail Baltica statyba – kuulutab avatuks registreerimise Rail Baltica projekti kahepäevasele rahvusvahelisele suurüritusele Rail Baltica Global Forum 2018, mis toimub Eestis Tallinnas 10.–11. aprillil.

09.02.2018

Kuulutati välja Rail Baltica raudteeliini tehnilise projekteerimise hange Lätis

lõikudele Upeslejas – Riia raudteejaam, Tornkalns–Imanta, Riia lennujaam – Misa jõgi, mis katavad umbes 57 km pikkust osa raudteeliinist. Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS kuulutas Läti transpordiministeeriumi nimel välja piiratud konkursi „Rail Baltica Riiat läbiva raudteelõigu projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine“. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2018.

31.01.2018

Riia Sillave kinnitati RB RAIL AS-i nõukogu esimeheks

RB RAIL AS-i aktsionärid – OÜ Rail Baltica Estonia, SIA Eiropas Dzelzceļa Līnijas ning UAB Rail Baltica Statyba – kinnitasid 15. jaanuaril 2018 uue nõukogu järgmiste liikmetega: Riia Sillave, Rail Baltica Estonia tegevjuht, Latvijas Dzelzceļš VAS-i juhatuse esimees Edvīns Bērziņš, Rail Baltica Estonia OÜ nõukogu liige Anti Moppel, UAB Rail Baltica Statyba tegevjuht Karolis Sankovski, Latvijas Dzelzceļš VAS-i aseõigusdirektor haldusküsimustes ja esimeeste nõukogu sekretariaadi juhataja Vineta Rudzīte ning UAB Lietuvos Geležinkeliai Rail Baltica koordineerimisosakonna juht Arenijus Jackus. Baltikumiülese ühisettevõtte eesistujariik on 2018. aastal Eesti.

29.01.2018

RB RAIL AS: Sellel aastal on fookuses Rail Baltica projekteerimine

Rail Baltica ametlikud elluviijad korraldasid 23. jaanuaril 2018 pressikonverentsi, kus esitlesid Rail Baltica projekti rakendamise edusamme kolmes Balti riigis ja tutvustasid eesoleva aasta plaane. Projekti arengusamme tutvustasid RB RAIL ASi juhatuse esimees Baiba Rubesa, Lietuvos Geležinkeliai JSC Rail Baltica koordineerimisosakonna juht Arenijus Jackus, ettevõtte Eiropas Dzelzceļa Līnijas SIA arengu- ja koostööosakonna juht Agnis Driksna ning Rail Baltic Estonia OÜ tegevjuht Riia Sillave.

23.01.2018

Rail Baltica arengut ja 2018. aasta ülesandeid tutvustav pressikonverents

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB RAIL AS kutsub meedia esindajaid nii Baltikumist kui ka ülemaailmsest kogukonnast osalema isiklikult või läbi voogedastusvõimaluse Baltikumi-ülesel pressikonverentsil, mis leiab aset Vilniuses järgmisel teisipäeval, 23. jaanuaril kell 10.00. Pressikonverentsil esitletakse Rail Baltica projekti rakendamise arengut Eestis, Lätis ja Leedus ning tutvustatakse peamiseid ülesandeid, mis käesoleval aastal ees seisavad.

18.01.2018

Kuulutati välja esimesed Rail Baltica raudteeliini detailse projekteerimise hanked

Välja on kuulutatud esimesed Eesti ja Leedu raudteeliini põhi- ja tööprojekti koostamise hanked, mille teostamisega liigutakse Rail Baltica projekti detailsema projekteerimise faasi. Kolme Balti riigi ühisettevõte AS RB RAIL kuulutas välja konkursid hangete „Rail Baltica Pärnu-Rapla lõigu raudtee projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine.“ ning „Rail Baltica Kaunas-Ramygala lõigu raudtee projekteerimine ning ehitusaegse autorijärelevalve teostamine.“ osutajate leidmiseks.

09.01.2018