Providing the necessary services for business trips, RBR 2017/21

Announced: 19.12.2017
Closed: 23.02.2018
Contracted to: SIA Averoja

Pasūtītājs ir akciju sabiedrība RB Rail AS, juridisko adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Latvija, izsludina atklātu konkursu “Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojuma sniegšana”.

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2017/21.

Piemērojamais CPV kods ir: 63510000-7 (ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi). Atklāts konkurss un iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF). Atklātss konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Šis atklāts konkurss tiek organizēts, izmantojot E-iepirkumu sistēmu, kas ir elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsistēma ( https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).  

Lai pieteiktu savu dalību atklātā konkursā, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, aizpildot elektroniskās iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja pretendents nav reģistrēts elektroniskā iepirkumu sistēmā) Valsts Reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatīt šeit. https://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

 

Atklāta konkursa priekšmets

Atklāta konkursa priekšmets ir ,,Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana”. Iepirkuma priekšmets satur pakalpojumu sarakstu, kas ir aprakstīti atklāta konkursa 2. pielikumā ,,Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”.

 

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa noteikumi un pielikumi ir pieejami E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/9670 un pasūtītāja mājas lapā https://www.railbaltica.org/tenders/.  Atklāta konkursa noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9670 līdz 2018. gada 24.janvārim, plkst. 15:00.

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot elektronisko piedāvājumu sistēmas piedāvātos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv līdz 2018. gada 24. janvārim, plkst. 15:00. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un noraidīti.

 

Kontaktpersonas

Iepirkuma organizatoriskos jautājumos: Linda Kalniņa, Iepirkumu speciāliste-juriste, tālruņa numurs +371 25668070, e-pasta adrese: linda.kalnina@railbaltica.org;

Jautājumos, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu: Laura Buivida, Biroja vadītāja, tālruņa numurs  +371 25419662, e-pasta adrese: laura.buivida@railbaltica.org.

 

Atklāta konkursa dokumenti (lejuplādējami)

 1. Atklāta konkursa “Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojuma sniegšana” noteikumi (lejuplādēt).
 2. MS Word formāta pielikums Nr. 1 –  Pieteikums dalībai atklātā konkursā (lejuplādēt).
 3. MS Word formāta pielikums Nr. 2 –  Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (lejuplādēt).
 4. MS Word formāta pielikums Nr. 3 –  Finanšu piedāvājums (lejuplādēt).
 5. MS Word formāta pielikums Nr. 4 –  Komandējuma uzdevums (lejuplādēt).
 6. MS Word formāta pielikums Nr. 5 –  Pretendenta piedāvātais risinājums komandējuma uzdevuma izpildē (forma) (lejuplādēt).
 7. MS Word formāta pielikums Nr. 6 –  Apliecinājums par pieredzi (lejuplādēt).
 8. MS Word formāta pielikums Nr. 7 –  Pretendenta līguma izpildē piesaistītā personāla apliecinājums (lejuplādēt).
 9. MS Word formāta pielikums Nr. 8 –  Apliecinājums par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē (lejuplādēt).
 10.  Atklāta konkursa ,,Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana” noteikumi ar grozījumiem (lejupielādēt).
 11. Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes, 28.12.2017. (lejupielādēt).
 12. Konsolidēts atklāta konkursa nolikuma 4.pielikums – Komandējuma uzdevums, 28.12.2017. (lejupielādēt).
 13. Konsolidēts konkursa nolikuma 5.pielikums – Pretendenta piedāvātais risinājums komandējuma uzdevuma izpildē (forma), 28.12.2017. (lejupielādēt).
 14. Ieinteresētā piegādātāja uzdotie jautājumi un iepirkuma komisijas sniegtās atbildes, 03.01.2018. (lejupielādēt).
 15. Piedāvājumu atvēršanas reģistrācijas lapa (lejupielādēt)
 16. Ziņojums (lejupielādēt)
 17. Līgums (lejupielādēt).
 18. Vienošanās Nr. 1 (lejupielādēt).
 19. Vienošanās Nr. 2 (lejupielādēt).