Rail Baltica dzelzceļa līnijas novietojuma precizējumu ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā, RBR 2020/4

Izsludināts: 06.05.2020
Slēgts: 28.01.2022
Tiesības slēgt līgumu:

 

Slēgts konkurss “Rail Baltica dzelzceļa līnijas novietojuma precizējumu ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā”

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Latvija, izsludina slēgtu konkursu “Rail Baltica dzelzceļa līnijas novietojuma precizējumu ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2020/4.

Piemērojamais CPV kods ir: 71313440-1 (Ietekmes uz vidi novērtēšanas  pakalpojumi būvniecībai).

Slēgta konkursa iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Slēgts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu.

Slēgts konkurss tiek organizēts, izmantojot E-iepirkumu sistēmu, kas ir elektroniskās iepirkumu sistēmas apakšsistēma (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier).  

Lai pieteiktu savu dalību slēgtā konkursā, ieinteresētajam Piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, aizpildot elektroniskās iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja kandidāts nav reģistrēts elektroniskā iepirkumu sistēmā) Valsts Reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatīt šeit. http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/ ).

 

Slēgta konkursa priekšmets

Slēgta konkursa priekšmets ir Rail Baltica dzelzceļa līnijas novietojuma precizējumu ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā saskaņā ar kandidātu atlases nolikuma nolikuma 5. pielikumā (Iepirkuma priekšmeta apraksts) noteiktajām prasībām.

 

Slēgta konkursa dokumentu pieejamība

Slēgta konkursa kandidātu atlases nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37766 un pasūtītāja mājas lapā http://www.railbaltica.org/tenders/.  Slēgta konkursa noteikumi ir pieejami bez maksas.

 

Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37766 līdz 2020.gada 19.jūnijam, plkst. 11:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi tiks atzīti par neatbilstošiem slēgta konkursa kandidātu atlases nolikuma prasībām un noraidīti.

 

Piedāvājumu atvēršana

Pieteikumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2020.gada 19.jūnijā, plkst. 11:00. Pieteikumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 Kontaktpersona

Pasūtītāja kontaktpersona: Jānis Lukševics, Iepirkumu speciālists, tel. +371 29188156, e-pasts: [email protected].

 

 Slēgta konkursa dokumenti (Lejuplādējami)

  1. Slēgta konkursa “Rail Baltica dzelzceļa līnijas novietojuma precizējumu ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā” kandidātu atlases nolikums (lejuplādēt).
  2. Slēgta konkursa “Rail Baltica dzelzceļa līnijas novietojuma precizējumu ietekmes uz vidi novērtējums Latvijā” kandidātu atlases nolikums ar 28.05.2020. grozījumiem Nr. 1 (lejuplādēt).
  3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas saņemti līdz 28 May 2020 (lejuplādēt).
  4. Pieteikumu atvēršanas sanāksmes ziņojums, 19.06.2020. (lejuplādēt).
  5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes kopsavilkums, 10 December 2021 (download).
  6. Ziņojums (download).
  7. Līgums (download).
  8. Līguma grozījumi (download).
  9. Līguma grozījumi Nr. 2 (download).