Datu centra pakalpojumi, RBR 2022/13

Izsludināts: 29.06.2022
Slēgts: 11.10.2022
Tiesības slēgt līgumu: Sabiedrība ar Ierobežotu atbildību “DIGITĀTĀLS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CENTRS”

Pasūtītājs, akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija, izsludina iepirkumu “Datu centra pakalpojumi”, id. Nr. RBR 2022/13.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2022/13.

Piemērojamie CPV kodi ir: 72317000-0 (Datu uzglabāšanas pakalpojumi), 48820000-2 (Serveri), 50312600-1 (Informācijas tehnoloģiju iekārtu tehniskā apkope un remonts).

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir virtuālo serveru, to licenču, programmatūras pakalpojumu nodrošināšana, IT iekārtu noma un pasūtītāja un/vai nomāto IT iekārtu izvietošanas pakalpojumi piegādātāja datu centrā saskaņā ar iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.

Iepirkuma dokumentu pieejamība

Iepirkuma nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83943 un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu zemāk “Iepirkuma dokumenti”). Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83943 līdz 2022.gada 11.jūlija, plkst. 11:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

 

Pasūtītāja kontaktpersona

Kontaktpersona jautājumos par Iepirkuma nolikumu un tā norisi – RB Rail AS Iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste Žaneta Podniece, tālruņa
+371 29356405, e-pasts: [email protected].

 

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Iepirkuma “Datu centra pakalpojumi”, id. Nr. RBR 2022/13, nolikums (Lejuplādēt);
  2. Iepirkuma “Datu centra pakalpojumi”, id. Nr. RBR 2022/13, vispārīgās vienošanās projekts (Lejuplādēt);
  3. Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu, 06.07.2022. (Lejuplādēt).
  4. Finanšu piedāvājumu apkopojums, 11.07.2022 (download);
  5. Ziņojums, 03.08.2022. (download);
  6. Vispārīgā vienošanās, 03.10.2022. (Lejuplādēt).
  7. Līgums vispārīgās vienošanās ietvaros, 11.10.2022. (Lejuplādēt).