Ligita Austrupe ievēlēta par RB Rail AS padomes priekšsēdētāju

Par Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS padomes priekšsēdētāju ievēlēta Ligita Austrupe, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece  finanšu attīstības, investīciju, ES lietu koordinācijas jautājumos un aktīva RB Rail AS padomes locekle kopš 2019. gada, aizstājot līdzšinējo padomes priekšsēdētāju Romu Švedu (Romas Švedas).  

Ligitai Austrupei ir 20 gadu pieredze Eiropas Savienības fondu administrēšanā, uzraudzībā un auditā. ES fondu administrācijas un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta vadošās iestādes pārraudzībā Latvijā īstenoti dažādi transporta infrastruktūras attīstības projekti, tostarp liela mēroga infrastruktūras projekti dažādās transporta nozarēs – ostās, lidostās, ceļu un dzelzceļu sektorā. Būdama Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta vadošās iestādes vadītāja Latvijā, L. Austrupe nodrošinājusi Rail Baltica projekta īstenošanas uzraudzību Latvijā. 

“Rail Baltica Globālais projekts attīstās, kā arī pieaug tā sarežģītība, lai nodrošinātu efektīvu tā ieviešanu un iespējami ātri izveidotu Baltijas valstu reģiona dzelzceļa savienošanu ar pārējo Eiropu. Ņemot vērā pašreizējos ģeopolitiskos izaicinājumus un plašo darba lauku, ir svarīgāk kā jebkad veicināt labu sadarbību gan Rail Baltica projekta ietvaros, gan stiprināt pārnozaru sadarbības formātus un saikni ar mūsu kaimiņvalstīm Poliju un Somiju. Esmu pārliecināts, ka ar plašo profesionālo pieredzi un zināšanām par globālo projektu, Ligita jaunajā amatā sniegs būtisku ieguldījumu Rail Baltija īstenošanā,” sacīja Romas Švedas.  

“Pirmkārt, vēlos izteikt sirsnīgu paldies Romam par profesionālu padomes vadību un padomei par atbalstu un sadarbību 2022. gadā! Ar lielu atbildības un pagodinājuma sajūtu uzņemos padomes priekšsēdētāja amata pienākumus un darīšu visu iespējamo, lai turpinātu iesāktos darbus, tai skaitā atbalstot RB Rail AS vadību jomās, kurām nepieciešama papildus uzmanība, lai paātrinātu Rail Baltica projekta ieviešanu,” tā Ligita Austrupe. 

RB Rail AS padome par padomes priekšsēdētāja vietniekiem ir nolēmusi iecelt Ahti Kuningu (Ahti Kuningas) un Romu Švedu (Romas Švedas), savukārt padomes locekļi Arēnijus Jackus (Arenijus Jackus) un Sandors Līve (Sandor Liive) iecelti par audita un risku komitejas, un cilvēkresursu komitejas priekšsēdētājiem.  

RB Rail AS padomi veido seši akcionāru iecelti un uz trim gadiem ievēlēti padomes locekļi. Padomes uzdevums ir iecelt uzņēmuma valdes locekļus, izveidot un īstenot korporatīvās kontroles vidi un sniegt stratēģiskās vadlīnijas. Katrs akcionārs – Igaunija, Latvija un Lietuva – izvirza divus kandidātus, kuri jāapstiprina akcionāru pilnsapulcē. Akcionāru līgums paredz, ka katru gadu padomes priekšsēdētājs ir citas kopuzņēmuma dalībvalsts pārstāvis rotācijas kārtībā. 

RB Rail AS valdē darbojas seši valdes locekļi – valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors,  operacionālais direktors, tehniskais direktors,  programmu vadības direktors, ESG direktors un galvenais iepirkumu direktors. Kopuzņēmuma Rail Baltica jaunā valde, kas ievēlēta uz trīs gadiem, darbu sāka 2022. gada 17. novembrī. 

05.01.2023