Rail Baltica projekta tirgus izpētes aptauja

Rail Baltica projekta īstenošanas laikā tiek plānotas vairākas iepirkuma procedūras, kas ir saistīti ar būvdarbu veicēju, pakalpojumu sniedzēju un materiālu piegādātāju izvēli. Lai veicinātu vislabāko iznākumu, mēs esam izveidojuši šo tirgus izpētes aptauju, kuras mērķis ir saņemt ieguldījumu no iespējamajiem iepirkumu dalībniekiem esošajā tirgus situācijā un apkopot īstenoto Rail Baltica iepirkumu/līgumu nosacījumu un pieejas novērtējumu.

Balstoties uz saņemtajām atsauksmēm, iepirkumu organizētāji pārskatīs esošo iepirkumu izsludināšanas un līgumu slēgšanas kārtību. Mēs ceram saņemt Jūsu atbildes uz  jautājumiem līdz 2020. gada 30. novembrim.

12.10.2020