Ieceļ RB Rail AS valdi uz trīs gadu termiņu

2020. gada 15. oktobris, Rīga – Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS padome ir iecēlusi trīs jaunus valdes locekļus uz trīs gadu pilnvaru termiņu. Jaunā valde pārstāvēs visas galvenās kompetences, kas nepieciešamas veiksmīgai projekta īstenošanai: projekta plānošana un kontrole, tehniskā un inženiertehniskā izcilība, finanšu plānošana, kā arī stratēģija un ieinteresēto pušu vadība.

Agnis Driksna, kurš gandrīz gadu strādājis kā pagaidu izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs, ir saņēmis pastāvīgu mandātu un turpinās darbu augstākā līmeņa vadītāja amatā.

Marks-Filipe El Beze (Marc-Philippe El Beze), pieredzējis speciālists starptautisku ātrgaitas dzelzceļu jomā, pievienosies valdei kā tehniskais direktors no 2020. gada 2. novembra, un Prits Treials (Priit Treial), infrastruktūras pārvaldības un attīstības speciālists, ieņems finanšu direktora (CFO) amatu no 2021.gada 3. janvāra.

“Šodienas jauno valdes locekļu iecelšana ir vēl viens svarīgs pavērsiens Rail Baltica projekta īstenošanā,” sacīja Anrī Leimanis, RB Rail AS padomes priekšsēdētājs. “Jaunajai vadības komandai ir plaša pieredze tehnisku projektu ieviešanā un attiecību vadībā ar ieinteresētajām pusēm. Jaunais tehniskais direktors Marks-Filipe El Beze ir pieredzējis ātrgaitas dzelzceļa būvniecības vadītājs, kuram ir gadu desmitiem ilga praktiska, starptautiska pieredze.”

Runājot par pagaidu izpilddirektora iecelšanu pastāvīgā statusā, Leimanis uzsvēra: “Agņa Driksnas vadībā Rail Baltica kopuzņēmums ir veiksmīgi sasniedzis galvenos mērķus šajā periodā, turpinot projekta īstenošanu sarežģītajos COVID-19 apstākļos. Tas ietver vienmērīgu būprojektēšanas progresu, uzlabotu projektu plānošanu un vadību un risku kontroli, kā arī papildu ES un valsts finansējuma piesaistīšanu. Agnis Driksna kopā ar Marku Loaderu, kurš uzņēmumam pievienojās kā programmas vadības direktors 2020. gada februārī, nodrošinās nepieciešamo projekta nepārtrauktību un uzlabos attiecības ar ieinteresētajām pusēm.”

“Esmu pagodināts par man izrādīto uzticību pēc tam, kad vairākus mēnešus esmu bijis pagaidu izpilddirektors. Kopā ar jaunajiem valdes locekļiem un Rail Baltica komandu mēs koncentrēsimies uz būvprojektēšanas posma pabeigšanu un stratēģisku lēmumu pieņemšanu, kas nepieciešami liela apjoma būvdarbu sākšanai,” sacīja Agnis Driksna.

RB Rail AS padome izsaka pateicību aizejošajam finanšu direktoram Ignam Degutim un aizejošajam pagaidu tehniskajam direktoram Kaido Zimmermanam par ieguldījumu projekta īstenošanā. Ignas Degutis spēlēja nozīmīgu lomu, nodrošinot vairāk nekā EUR 1 miljardu lielu finansējumu Rail Baltica projektam, savukārt Zimmermans, kurš paliks uzņēmumā kā Plānošanas un projektēšanas nodaļas vadītājs, efektīvi pārraudzīja Rail Baltica galvenās trases projektēšanas darbības.

Valdes kandidātu atlasi starptautiskajā līmenī veica RB Rail AS personāla atlases sadarbības partneris Linum Consult, balstoties uz iepriekšējo veiksmīgo pieredzi programmas vadības direktors atlasē. 

15.10.2020