Rail Baltica kopuzņēmuma padomei pievienojas Keits Kasemetss

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS informē, ka no 2023. gada 1. septembra darbu uzņēmuma padomē uzsāka Igaunijas pārstāvis Keits Kasemetss (Keit Kasemets).

Keits Kasemetss ir Igaunijas Klimata ministrijas valsts sekretārs, kura pārziņā ir arī transporta un mobilitātes jautājumi. Kasemetsam ir liela pieredze Eiropas Savienības (ES) lietās un politikas koordinēšanā, ko viņš ir ieguvis savā iepriekšējā profesionālajā darbībā kā Eiropas Komisijas pārstāvniecības Igaunijā vadītājs, Igaunijas Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, kā arī Stratēģijas direktors un ES lietu direktors Igaunijas valdības birojā. Tāpat Kasemets ir bijis SIGMA programmas vadītāja vietnieks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Publiskās pārvaldības komitejā un aktīvi konsultējis valdību un uzņēmumus stratēģijas izstrādes, politikas koordinācijas, ES lietu un klimata jautājumos.

Kasemetss aizstās padomes līdzšinējo Igaunijas pārstāvi, aktīvu padomes locekli Ahti Kuningas (Ahti Kuningas). Izmaiņas padomes sastāvā izriet no jaunā atbildības jomu sadalījuma Igaunijas ministrijās, saskaņā ar kuru transporta politikas jautājumi, tostarp Rail Baltica projekta ieviešana Igaunijā, no šī gada jūlija  pārgāja  Klimata ministrijas pārziņā. Iepriekš par transporta nozari Igaunijā atbildīgā bija Ekonomikas un sakaru ministrija.

“Keitam Kasemetsam ir ilggadēja pieredze ES lietās, politikas koordinēšanā un valdības stratēģijas izstrādē,” uzsvēra RB Rail AS padomes priekšsēdētāja Ligita Austrupe. “Kā Igaunijas Klimata ministrijas valsts sekretārs ar atbildību arī par transporta un mobilitātes jautājumiem viņš piedalās Igaunijas ilgtspējīgas attīstības politikas veidošanā. Viņa zināšanas un pieredze būs būtisks pienesums, lai tai skaitā nodrošinātu kvalitatīvu projekta pārraudzību visās trīs Baltijas valstīs, kas ir īpaši svarīgi šodienas izaicinošajos sociālekonomiskajos apstākļos. Sirsnīgi sveicu Keitu Kasemetsu, uzņemoties jaunos pienākumus Rail Baltica projektā.”

RB Rail AS padomi veido seši locekļi, kurus ievēlē uz trīs gadiem. Katrs akcionārs – Igaunija, Latvija, Lietuva – izvirza divus kandidātus, kurus ievēlē akcionāru pilnsapulcē. Akcionāru līgums nosaka, ka padomes priekšsēdētāja amatu katru gadu rotācijas kārtībā ieņem kopuzņēmuma pārstāvis no citas valsts.

Tāpat arī 7. septembra sēdē  padome ievēlēja par padomes priekšsēdētājas Ligitas Austrupes vietniekiem Keitu Kasemetsu un Romu Švedu, par Audita un risku komitejas priekšsēdētāju iecēla Areniju Jackus, par Cilvēkresursu komitejas priekšsēdētāju iecēla Sandoru Līvi.