Paskirtas naujasis „RB Rail” Stebėtojų tarybos narys – Estiją atstovausiantis Keit Kasemets

2023 m. rugsėjo 7 d. bendra „Rail Baltica“ Baltijos šalių įmonė „RB Rail“, AS paskelbė, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. naujuoju „RB Rail“ Stebėtojų tarybos nariu, atstovausiančiu Estijai, paskirtas Keit Kasemets.

Keit Kasemets yra Estijos klimato ministerijos generalinis sekretorius, taip pat kuruojantis transporto ir judumo klausimus. Jis turi daug patirties ES reikalų ir politikos koordinavimo srityje. Anksčiau buvo Europos Komisijos atstovybės Estijoje vadovas, Estijos ekonomikos ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas, taip pat Estijos Vyriausybės kanceliarijos strategijos direktorius ir ES reikalų direktorius. Jis taip pat dirbo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Valdymo direktorate SIGMA programos vadovo pavaduotoju ir aktyviai konsultavo vyriausybes ir įmones strategijos rengimo, politikos koordinavimo, ES reikalų ir klimato klausimais.

Naujasis stebėtojų tarybos narys pakeičia Ahti Kuningą, kuris ankstesniais metais buvo aktyvus Stebėtojų tarybos narys. Pokyčius paskatino tai, kad nuo 2023 m. liepos 1 d. Transporto politikos sritis, įskaitant projektą „Rail Baltica“ Estijoje, iš Ekonomikos ir ryšių ministerijos perduodama Klimato ministerijai.

„Keit Kasemets į Stebėtojų tarybą įneša daug patirties ES reikalų, politikos koordinavimo ir vyriausybinių strategijų kūrimo srityse“, – sakė „RB Rail“ Stebėtojų tarybos pirmininkė Ligita Austrupe. „Būdamas Estijos klimato ministerijos generaliniu sekretoriumi, kurio atsakomybė apima transporto ir judumo klausimus, jis atlieka svarbų vaidmenį formuojant Estijos požiūrį į darnų vystymąsi. Šiais sudėtingais socialiniais ir ekonominiais laikais labai svarbu, kad projekte aktyviai dalyvautų ir jį prižiūrėtų visos trys Baltijos šalys. Nuoširdžiai sveikinu Keitą Kasemetsą, kuris imasi šio svarbaus vaidmens projekte „Rail Baltica“.

Bendrovės „RB Rail“ Stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai, kurių kiekvienas renkamas trejų metų kadencijai, o po du atstovus skiria kiekviena Baltijos valstybė: Estija, Latvija ir Lietuva. Akcininkų sutartyje numatyta, kad Stebėtojų tarybai kasmet rotacijos principu pirmininkauja valstybės narės.

Taip pat paskirtos pozicijos šiems Stebėtojų tarybos nariams:

Stebėtojų taryba ne tik pasveikino Keit Kasemets, bet ir priėmė sprendimus išrinkti Keit Kasemets ir Romą Švedą stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojais, paskirti Ligitą Austrupę, Keit Kasemets ir Arenijų Jackų Audito ir rizikos komiteto nariais, o Arenijų Jackų – Audito ir rizikos komiteto pirmininku, paskirti Romą Švedą, Arnį Kākulį ir Sandor Liive Žmogiškųjų išteklių komiteto nariais, o Sandor Liive – Žmogiškųjų išteklių komiteto pirmininku.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.railbaltica.org.