Iecelta jauna RB Rail AS padome

RB Rail AS akcionāri Rail Baltic Estonia OU, Eiropas dzelzceļa līnijas SIA un Rail Baltica statyba UAB apstiprinājuši jaunu padomi, kurā iekļauti Rīa Sillave, Rail Baltic Estonia OU valdes priekšsēdētāja, Edvīns Bērziņš, Latvijas dzelzceļš VAS valdes priekšsēdētājs, Anti Mopels, Rail Baltic Estonia OU padomes loceklis, Karolis Sankovskis, Rail Baltica statyba UAB izpilddirektors, Vineta Rudzīte, Latvijas dzelzceļš VAS juridiskās direktores vietniece administratīvajos jautājumos un Prezidentu padomes sekretariāta vadītāja, un Roms Šveds, ANO Espoo konvencijas ieviešanas komitejas priekšsēdētājs.

         

Lietuvas akcionārs ir nolēmis atsaukt vienu no pārstāvjiem, Areniju Jacku, un viņa vietā RB RAIL AS padomē iecelt Romu Švedu. Šādā gadījumā ir jāatsauc viss iepriekšējās Padomes sastāvs un jāieceļ jauns.

 

Padomi veido seši tās locekļi – katrs akcionārs izvirza divus no tiem. Padomes locekļi tiek iecelti uz trīs gadiem.

 

Vairāk informācijas par Romu Švedu

 

Roms Šveds ir advokāts ar plašu pieredzi starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās un starptautisku enerģētikas un transporta infrastruktūras projektu attīstībā, korporatīvajā pārvaldībā un tādu starptautisku organizāciju kā ES un ANO darbībā.

 

R. Šveds 20 gadus aizvadījis ierēdņa amatā un no 2011. gada ir neatkarīgs eksperts un pasniedzējs Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politikas zinātnes institūtā. Viņš ir bijušais Lietuvas enerģētikas ministra vietnieks, Ārlietu ministrijas ekonomiskās drošības politikas un ekonomisko attiecību nodaļu direktors; bijušais Lietuvas pastāvīgā pārstāvja vietnieks (Coreper I) ES Briselē un padomdevējs Lietuvas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO un citās starptautiskās organizācijās Ženēvā. Roms Šveds ir bijis valdes loceklis un valdes priekšsēdētājs Klaipėdos nafta AB, Litgrid AB, Lietuvos dujos AB, Ignalinos atominė elektrinė Vļ. No 2016. gada Roms Šveds ir valdes priekšsēdētājs Lietuvos geležinkeliai AB (neatkarīgais valdes loceklis), no 2014. gada biedrs un no 2017. gada ANO Espoo konvencijas ieviešanas komitejas priekšsēdētājs.

 

Amata pildīšanas laikā Briselē viņš strādāja kopā ar ES koordinatoru, piedaloties Rail Baltica projekta agrīno posmu izstrādē. Kā Enerģētikas ministra vietnieks Lietuvā, viņš bija atbildīgs par Lietuvas-Zviedrijas (NordBalt) un Lietuvas-Polijas (LitPolLink), LNK termināļa (Independence) elektroenerģijas savienojumu attīstību, kā arī Ignalinas Atomelektrostacijas aizvēršanu, darbības pārtraukšanu un jaunas atomelektrostacijas izveidi Lietuvā un elektroenerģijas un gāzes tirgu liberalizāciju Lietuvā, iekļaujot ES 3. enerģētikas paku Lietuvas likumdošanā.

 

Roms Šveds ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) programmu “Profesionāls valdes loceklis” (2010) un “Valdes priekšsēdētājs” (2017) absolvents.

21.08.2018