Parakstīts trešais Rail Baltica Globālā projekta CEF līdzfinansējuma līgums

2018. gada 13. jūlijā Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA – Innovation and Networks Executive Agency), trīs Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS, Igaunijas Republikas Ekonomikas un Komunikāciju ministrija, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija un Lietuvas Republikas Transporta un Komunikāciju ministrija parakstīja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējuma līgumu Rail Baltica dzelzceļa līnijas infrastruktūras būvniecībai. Kopējā līguma vērtība ir gandrīz 130 miljoni eiro no kuriem CEF ieguldījums sasniegs 110 miljonu eiro, kas ir 85% no visiem attiecināmajiem izdevumiem.

 

Galvenie trešā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējuma investēšanas mērķi ir būtisks progress būvniecības attīstībā Lietuvā, posmā Kauņa–Lietuvas/Latvijas robeža, ieskaitot pabeigtu tilta būvniecību pār Neris upi, dzelzceļa piebraucamo ceļu izbūvi visa posma garumā un būvniecības darbu uzsākšanu Igaunijā – dzelzceļa posmā Pērnava–Latvijas robeža. Tāpat galveno mērķu vidū ir gan dzelzceļa posma būvprojektēšana no Upeslejām līdz Vangažu ritošā sastāva uzturēšanas bāzei Latvijā, pabeigta sākotnējo tehnisko risinājumu konsolidācija visai dzelzceļa līnijai, lai turpinātu būvprojektēšanas fāzi visiem Globālā projekta elementiem, gan izmaksu ziņā ekonomiski visizdevīgāko infrastruktūras komponenšu, izejvielu un resursu identificēšana konsolidētu iepirkumu ietvaros, tādējādi nodrošinot mēroga ekonomiju. Mērķi ietver arī visaptverošu piegādātāju tirgus novērtējumu, lai noteiktu optimālu iepirkumu un ieviešanas stratēģiju, pamata sagatavošanu lēmumam par uzbūvētās infrastruktūras pārvaldītāju, kā arī Globālā projekta ieviešanas progresa veicināšanu, virzoties uz efektīvu projekta pārvaldības izveidi.

 

Finansējums paredzēts tādām aktivitātēm kā novērtējumu un pētījumu veikšanai, tehniskajai būvprojektēšanai, sākotnējiem tehniskiem risinājumiem, teritoriālajai plānošanai, būvdarbu veikšanai, infrastruktūras īpašnieka uzraudzības nodrošināšanai, projekta ieviešanas atbalsta pasākumu un publicitātes pasākumu īstenošanai.

 

Piešķirtais finansējums saskaņā ar pēdējo līdzfinansējuma līgumu sadalīts starp projekta labuma guvējām, trīs Baltijas valstu ministrijām, ieskaitot ieguldījumu RB RAIL AS, attiecīgi  Igaunija saņem turpat 6 milj. Eiro, kur CEF līdzfinansējums sasniedz gandrīz 5,1 milj. eiro, Latvija – aptuveni 8 milj. eiro, no kuriem CEF finansējumam ir turpat 6,9 milj. eiro, savukārt Lietuva – aptuveni 115,8 milj. eiro, no kuriem CEF līdzfinansējums sasniedz turpat 98,4 milj. eiro.

 

Līdz šim trīs Baltijas valstis un RB Rail AS saskaņā ar ES līdzfinansējuma instrumentu CEF saņēmušas divas dotācijas Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvniecībai. Kopš līdzfinansējuma līguma parakstīšanas šī gada 13. jūlijā, ES dotācijas kopējā vērtība projektam sasniedz gandrīz 824 milj. eiro. Kopējais CEF ieguldījums saskaņā ar trīs līdzfinansējuma līgumos paredzētajām projekta aktivitātēm, veido 85% no visām attiecināmajām izmaksām, sniedzot finansiālu atbalstu projekta īstenošanai turpat 683 milj. eiro apmērā.

 

Pašlaik pieejamais projekta finansējums saskaņā ar trim līdzfinansējuma līgumiem un to sadalījums starp trīs Baltijas valstu labuma guvējām:

 

  Attiecināmās izmaksas CEF finansējums
Igaunija €235 milj. €194 milj.
Latvija €303 milj. €247 milj.
Lietuva €286 milj. €242 milj.
Kopā: €824 milj. €683 milj.
18.07.2018