Baiba Rubesa uzrunāja Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas industriju pārstāvjus

2018. gada 23. augustā Baiba Rubesa, RB Rail AS izpilddirektore un valdes priekšsēdētāja piedalījās Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē, kuru vadīja Latvijas Ministru prezidents Māris Kučinskis.

 

Baiba Rubesa izcēla Rail Baltica Globālā projekta lomu Baltijas reģiona un Eiropas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. Viņa uzsvēra priekšrocības pasažieriem un kravu pārvadātājiem, kā arī runāja par pozitīvo ietekmi uz nodarbinātības tendencēm. Saskaņā ar RB Rail aplēsēm, Rail Baltica būvniecības gaitā būs nepieciešami 13 tūkstoši cilvēku, un vēl 24 tūkstoši tiks nodarbināti ar to saistītās nozarēs.

 

Baiba Rubesa informēja padomes locekļus par galvenajiem sasniegumiem:

  • Ratificēts Rail Baltica Starpvaldību līgums Lietuvas, Latvijas un Igaunijas parlamentos.
  • Pabeigta Rail Baltica dzelzceļa līnijas noteikšana un teritoriālais plānojums visās Baltijas valstīs (izņemot posmu Kauņa–Lietuvas/Polijas robeža, kura izbūvi nosaka izpētes par dzelzceļa līnijas uzlabošanas iespējām rezultāti).
  • Nodrošināts Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējums 824 miljonu eiro apmērā, no kuriem 683 miljoni eiro nāk no CEF fondiem.
  • Apstiprinātas Rail Baltica Būvprojektēšanas vadlīnijas un sasniegts būtisks progress galvenajos Globālā projekta pētījumos.

 

 

Noslēgumā, Rubesa uzsvēra sadarbības lomu un akcionāru apņemšanos nodrošināt pietiekamu un ilgtspējīgu finansējumu projektam un kopuzņēmumam. “Kaut arī projekts ir sasniedzis būvprojektēšanas fāzi, vēl aizvien ir jārisina institucionālie, likumdošanas un finansiālie izaicinājumi valstiskā līmenī, lai nodrošinātu Rail Baltica projekta ieviešanu tam paredzētajā laikā,” norādīja Baiba Rubesa.

23.08.2018