Perkamos „Rail Baltica“ infrastruktūros priežiūros depų projektavimo paslaugos

Vykstant infrastruktūros priežiūros depų, kurie  užtikrins visų „Rail Balticos“ ruožų priežiūrą, teritorijų planavimo procedūroms, skelbiami ir jų projektavimo paslaugų pirkimai. Konkursus paskelbė už „Rail Baltica“ projekto vykdymą Lietuvoje atsakinga bendrovė „LTG Infra“.

 Infrastruktūros priežiūros depų Kaune ir Panevėžyje projektavimo paslaugų ir projekto vykdymo priežiūros konkursus laimėjusios įmonės parengs techninius projektus, kuriais bus suprojektuoti administraciniai, riedmenų aptarnavimo, priešgaisrinio ir gelbėjimo traukinių pastatai, sandėlių pastatai, sandėliavimo aikštelės, privažiavimo, aptarnavimo keliai ir kita depų funkcionavimui reikalinga infrastruktūra.

Pasak Dovydo Palaimos, „LTG Infra“ „Rail Baltica“ valdymo vadovo, pastačius naujus infrastruktūros priežiūros depus atsiras aukštos kvalifikacijos geležinkelių infrastruktūros specialistų  poreikis: „Prognozuojame, kad bus skurta apie 100 naujų darbo vietų – po 50 kiekviename depe.“

Planuojama, kad konkursus laimėję tiekėjai paslaugas suteiktų per pusantrų metų. Per šį laiką būtų parengti techniniai projektai ir gauti statybą leidžiantys dokumentai. Sutartis planuojama pasirašyti 2023-ųjų II ketvirtį.

Šiuo metu vyksta Kauno ir Panevėžio geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų teritorijų planavimas – pradėti viešinti konkretizuoti sprendiniai.  Specialiajame teritorijų planavimo dokumente, kuris yra prieinamas visoms suinteresuotoms šalims, numatytos depų bei su jais susijusių objektų statybai reikalingos konkrečios teritorijos. 

„Rail Baltica“ – tai didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant  bus nutiestas elektrifikuotas europinės vėžės dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną. Bendras „Rail Balticos“ geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 km: Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.

19.01.2023