Ligita Austrupe paskirta „RB Rail“ Stebėtojų tarybos pirmininke

Ligita Austrupe, Susisiekimo ministerijos ES fondų administravimo Latvijoje atsakingos institucijos vadovė ir aktyvi „RB Rail“, AS Stebėtojų tarybos narė nuo 2019 m., paskirta „RB Rail“, AS Stebėtojų tarybos pirmininke ir pakeis iki šiol pirmininkavusį Romą Švedą. Pirmininkas kasmet keičiasi rotacijos būdu, o 2023 m. jos atitenka atstovui iš Latvijos.

 Ligita Austrupe turi dvidešimties metų patirtį ES lėšų administravimo srityje, įskaitant ES finansuojamų projektų priežiūrą ir auditą. Prižiūrint atsakingai ES fondų administravimo institucijai ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės vadovaujančiajai institucijai, Latvijoje buvo įgyvendinami įvairūs transporto infrastruktūros plėtros projektai, įskaitant didelės apimties infrastruktūros projektus įvairiuose transporto sektoriuose – uostuose, oro uostuose, keliuose ir geležinkeliuose. Būdama Europos infrastruktūros tinklų priemonės vadovaujančiosios institucijos Latvijoje vadove, Ligita Austrupe užtikrino projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo Latvijoje stebėseną.

„Globaliam projektui „Rail Baltica“ bręstant, didėja ir projekto sudėtingumas. Siekiama greito ir efektyvaus įgyvendinimo, kad būtų užtikrinta trūkstama Baltijos šalių geležinkelio jungtis ir mūsų regionas būtų sujungtas su likusia Europa. Atsižvelgiant į dabartinius geopolitinius iššūkius ir išsamią darbotvarkę, kurią reikia pasiekti įgyvendinant projektą, kaip niekada svarbu užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą „Rail Baltica“ projekte, stiprinti tarpsektorinio bendradarbiavimo formatus ir partnerystę su kaimyninėmis šalimis – Lenkija ir Suomija. Esu įsitikinęs, kad Ligita, turėdama didžiulę patirtį globaliame projekte ir didelę profesinę patirtį, naujose pareigose svariai prisidės prie „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo“, – sakė Romas Švedas.

 „Pirmiausia norėčiau nuoširdžiai padėkoti Romui už profesionalų ir produktyvų pirmininkavimą Stebėtojų tarybai, o kitiems kolegoms – už paramą ir bendradarbiavimą 2022 m.! Su dideliu atsakomybės jausmu perimu Stebėtojų tarybos pirmininkės pareigas ir dėsiu visas pastangas, kad tęsčiau pradėtus darbus, įskaitant paramą „RB Rail“ vadovybei tose srityse, kurioms reikia skirti papildomo dėmesio, siekiant paspartinti „Rail Baltica“ įgyvendinimą“, – sakė Ligita Austrupe.

Naujai paskirta Stebėtojų taryba nusprendė išrinkti Ahti Kuningą Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoju, o Romą Švedą – „RB Rail“ Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoju, Audito ir rizikos komiteto pirmininku paskirti Arenijų Jackų, o Žmogiškųjų išteklių komiteto pirmininku – Sandorį Liive.

Bendrovės „RB Rail“ stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai, renkami trejų metų laikotarpiui. Kiekvienas akcininkas – Estija, Latvija ir Lietuva – skiria po du kandidatus, kuriuos turi patvirtinti visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų sutartyje numatyta, kad kiekvienais metais Stebėtojų tarybai rotacijos principu pirmininkauja vis kitos bendros įmonės valstybės narės atstovas.

Stebėtojų taryba yra atskirta nuo valdybos, kurią sudaro šeši nariai – vadovas (CEO, Chief Executive Officer) ir valdybos pirmininkas,  technikos direktorius (CTO, Chief Technical Officer), veiklos direktorius (COO, Chief Operating Officer), Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos pareigūnas (CESGO) ir vyriausiasis viešųjų pirkimų pareigūnas. Valdybos nariai renkami trejų metų kadencijai.

05.01.2023