RB Rail ASi nõukogu esimeheks nimetati Ligita Austrupe

RB Rail ASi nõukogu esimeheks valiti tippjuht Ligita Austrupe, kes on Läti transpordiministeeriumi ELi rahastuse haldamise eest vastutava asutuse juht ja aktiivne RB Rail AS nõukogu liige alates 2019. aastast ning vahetab välja endise esimehe Romas Švedase. Esimehe ametikoht vahetub rotatsiooni korras igal aastal ja 2023. aastal läheb see Lätti.  

 Ligita Austrupe omab kahekümneaastast töökogemust Euroopa Liidu projektide rahastamise valdkonnas, sealhulgas Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide järelevalve ja auditeerimise alal.  Lätis on ELi rahastuse haldamise eest vastutava asutuse ja Euroopa Ühendamise Rahastu korraldusasutuse järelevalve all ellu viidud erinevaid transpordi infrastruktuuri arendusprojekte, sealhulgas suuremahulisi taristuprojekte erinevates transpordisektorites – sadamad, lennujaamad, maanteed ja raudteed. Euroopa Ühendamise Rahastu Läti haldusasutuse juhina on Ligita Austrupe taganud Rail Baltica projekti elluviimise järelevalve Lätis.

„Kuna Rail Baltica Global projekt on küpsemas, siis seisneb projekti keerukus kiire ja tõhusa tarne tagamises, et kindlustada Läänemere puuduv raudteeühendus ja ühendada meie piirkond ülejäänud Euroopaga. Arvestades praeguseid geopoliitilisi väljakutseid ja ulatuslikku tegevuskava, mida projekt peab täitma, on sama oluline kui kunagi varem tagada tõhus koostöö Rail Baltica projekti raames, tugevdada valdkondadevahelisi koostööformaate ja tugevdada partnerlust meie naaberriikidega – Poola ja Soomega. Olen kindel, et tänu oma laialdasele kogemuse Global projektiga ja ulatuslikule professionaalse taustale aitab Ligita uuel ametikohal oluliselt kaasa Rail Baltica elluviimisele,“ ütles Romas Švedas.

 „Kõigepealt tahaksin avaldada siirast tänu Romasele professionaalse ja produktiivse töö eest nõukogu esimehena ning teistele kolleegidele toetuse ja koostöö eest 2022. aastal! Suure vastutustunde ja autundega võtan üle nõukogu esimehe koha ning annan endast parima, et jätkata alustatud tööd, muuhulgas toetada RB Rail ASi juhtimist valdkondades, mis vajavad täiendavat keskendumist, et kiirendada Rail Baltica teostumist,“ ütles Ligita Austrupe.

Äsja ametisse astunud nõukogu otsustas nimetada RB Rail ASi nõukogu aseesimeheks Ahti Kuningase ja nõukogu aseesimeheks Romas Švedase, auditi- ja riskikomisjoni esimeheks Arenijus Jackuse ning personalikomisjoni esimehe ametisse Sandor Liive.

RB Rail ASi nõukogusse kuulub kuus liiget, kes valitakse kolmeks aastaks. Iga Eesti, Läti ja Leedu aktsionär nimetab kaks kandidaati, kelle peab heaks kiitma aktsionäride üldkoosolek. Aktsionäride leping sätestab, et igal aastal juhib nõukogu rotatsiooni korras ühisettevõtte erineva liikmesriigi esindaja.

Nõukogu on eraldiseisev juhatusest, mis koosneb kuuest liikmest – juhatuse esimees ja tegevjuht, tegevjuht, ESG tegevjuht, programmijuhtimise peadirektor, tehniline peadirektor ja hankejuht, kes esindavad ühisettevõtet ühiselt. Juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks.

05.01.2023