Eesti

Hanke number Pealkiri Keel
232876 Preparation of detailed spatial plans for regional Rail Baltic stations
234931 Preliminary design of Soodevahe dry port and infrastructure maintenance facility and the construction working documents of utilities 2
232876 Preparation of typical design for regional station buildings and the overpass between passenger platforms and detailed plans and design for stations situated in Rapla county
231508 Rail Baltica kohtobjektide infrastruktuuri projektide läbivaatus ja projekteerimistööde ekspertiisiteenused
230934 Eleringi kõrgepingeliinide ristumiste projekteerimis – ehitustööd Rail Baltica trassil 2020-2023
226508 Rail Baltic Ülemiste reisiterminali ja selle lähiala projekteerimisaegse konsultatsiooni ja ehitus- ning garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine
227071 Rajatiste ehitustööd Rail Baltica trassil 2020 – 2023
226507 Rail Baltic Ülemiste veeremidepoo maa-ala detailplaneeringu koostamine, depoo ja tehnovõrkude projekteerimine
221958 Arheoloogilise väärtusega objektide kaardistamine ja arheoloogiliste uuringute teostamine Rail Baltic raudteetrassil
221613 Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu ja eelprojekti koostamine
219846 Rail Baltica Muuga multimodaalse kaubaterminali projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenused
217911 Rail Baltica kuvisadama teostatavusanalüüs
220870 Liinide L032A, L032B, L133B ja L030 RB ristumiste projekteerimis-ehitustööde teostamine ning L033/L503 sisestamine BIM mudelisse