Sweco Lietuva saab juurdepääsu globaalsetele ekspertteadmistele

Sweco Leedu harul on Rail Baltica projektis kaks rolli: ettevõte on osa konsortsiumist, mis vastutab Vilniuse-Kaunase lõigu infrastruktuuri arengukava ja keskkonnamõju hindamise eest ning Sweco Lietuva laborid pakuvad geotehniliste uuringute jaoks pinnasekatsetamise teenuseid.

 

Projekti nõudluse rahuldamiseks on ettevõtte labor muutnud oma töökorraldust sujuvamaks ning laiendanud Rail Baltica jaoks vajalike analüüside tegemiseks oma töövõimet. Riiklikust vaatenurgast võimaldavad projekti lai ulatus ja asjaosaliste kogemused geotehnilise kogukonna tööstandardeid pidevalt täiustada. Rahvusvahelisest vaatenurgast võimaldab Sweco Lietuva ja DB Engineering & Consulting GMbH vaheline koostöö inseneridel õppida ja kogemusi koguda sellises mahus, mida kohalikud projektid pakkuda  ei suuda.

 

 

28.05.2020