Sweco Lietuva iegūst piekļuvi globālajām zināšanām

Sweco Lietuva Rail Baltica projektā ir divas lomas: tā ir daļa no uzņēmumu apvienības, kas ir atbildīgi par infrastruktūras attīstības plānu un vides novērtējumu dzelzceļa trases posmā Viļņa – Kauņa, un tā laboratorijas sniedz augsnes testēšanas pakalpojumus ģeotehniskās izpētes veikšanai.


Lai sasniegtu projekta mērķus, uzņēmuma laboratorija ir pilnveidojusi darba kārtību un paplašinājusi darbaspēju, lai uzraudzītu Rail Baltica nepieciešamo analīžu apjomu. Raugoties no valsts viedokļa, projekta plašā darbības joma un iesaistīto pušu pieredze ļauj ģeotehnikas ekspertiem pastāvīgi uzlabot savus darba standartus. Raugoties no starptautiskā viedokļa, sadarbība starp Sweco Lietuva un DB Engineering & Consulting GMbH ļauj inženieriem mācīties un uzkrāt pieredzi tādā mērogā, kādu vietējie projekti nevar piedāvāt.

 

 

28.05.2020