Rail Baltica sõlmis taristu haldamise uuringu teostamiseks lepingu ettevõttega WS Atkins Plc

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS on sõlminud Rail Baltica taristu haldamise uuringu tegemiseks lepingu konsultatsioonibürooga Atkins, kes on SNC-Lavalin Grupi liige ning tegeleb projekteerimise, insenertehniliste lahenduste ja projektijuhtimise nõustamisega. Kõnealuse uuringu hange oli välja kuulutatud 8. novembril 2017. aastal ja seal osales neli pakkujat.

Uuringuga soovitakse leida optimaalseim mudel piiriülese raudteetaristu haldamiseks Eestis, Lätis ja Leedus. Lahenduse leidmisel lähtutakse taristu elutsükli kuludest, majanduslikest kasuteguritest ja turu tõhusast toimimisest.  Taristu haldamisvõimaluste põhjalik analüüs arvestab projekti ainulaadset olemust ning ulatuslikke institutsionaalseid, töökorralduslikke ja kaubanduslikke tegureid.

Hankekomisjon kuulutas hankemenetluse võitjaks majanduslikult soodsaima pakkumise ning 16. aprillil 2018 sõlmiti leping ettevõttega WS Atkins Plc. Lepingu kogusumma on käibemaksuta 389 496 eurot. Uuring peab valmima selle aasta sügiseks.

Ulatuslik sõltumatu analüüs Rail Baltica taristu haldamise võimaluste kohta toetab ja edendab edaspidist informeeritud poliitilist otsustamisprotsessi.

“Nii Euroopa kui üleilmsed võrdlusuuringud näitavad, et pikaajaline infrastruktuuri haldaja on soovitatav kaasata loodavasse taristu projekti selle võimalikult varases faasis. Samuti on sobivate raudteetaristu haldamise mudelite leidmine kriitilise tähtsusega Rail Baltica projekti õnnestumiseks pikemas perspektiivis,“ ütleb Kaspars Briškens, RB Rail AS äriarenduse juht.

Ta lisab, et taristu haldamise uuring peab pakkuma paremat ülevaadet Rail Baltica infrastruktuuri pikaajalisest väärtusest kõigile kolmele Balti riigile. Samuti andma hinnangu selle sotsiaal-majanduslikule tasuvusele nii Euroopa Liidu kui riiklike investeeringute kontekstis. Lisaks edendab uuring hästi informeeritud ning tõenditel põhinevat poliitilist otsustusprotsessi.

Kokku esitas taotluse konkurentsipõhises avatud hankemenetluses osalemiseks neli taotlejat – DB Engineering & Consulting GmbH, Ingenieria y Economia del Transporte S.M.E.M.P.S.A., McKinsey & Company Poland Sp.z. o. o ja WS Atkins Plc. Konkurentsipõhine hankemenetlus korraldati vastavuses Läti riigihangete seadusega.

SNC-Lavalin Gruppi kuuluv Atkins on üks maailma hinnatumaid projekteerimise, insenertehniliste lahenduste ja projektijuhtimise konsultatsiooniettevõtteid. SNC-Lavalin ning Atkins aitavad oma klientidel planeerida, projekteerida ning korraldada suuremahulisi projekte ja pakuvad asjatundlikku nõustamisteenust, mis katab projektide terve elutsükli. Ettevõte töötab selle nimel, et mõista takistusi, millega klient silmitsi seisab ja aidata töötada välja paim lahendus.  Tipptasemel ekspertteadmised loovad nende klientidele väärtust ning võimaldavad SNC-Lavalin Grupi ja Atkinsi töötajatel konkureerivate ettevõtete seas silma paista.

23.04.2018