Rail Baltica projekt keskendub 2020. aastal projekteerimis- ja ehitustöödele ning panustab majanduse taastumisse Covid-19 eriolukorra järgselt

Rail Baltica veebifoorum tõi täna kokku enam kui 1000 osalejat 39 erinevast riigist, nende hulgas tarnijad, ehitustööstuse spetsialistid ja muud huvilised, et saada ülevaade Rail Baltica projekti edenemise ja 2020. aasta plaanide kohta. Veebiülekande ajal andsid RB Rail AS esindajad edasi info peamiste eesseisvate ehitusangete, projekti ajakava ja strateegiliste suundade aga ka pikaajalise arendustegevuse kohta.

 

Veebifoorumi avasid videosõnavõttudega Euroopa transpordivolinik Adina Vălean ning Balti riikide transpordiministrid – Eesti majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Läti transpordiminister Tālis Linkaits ja Leedu transpordi – ja taristuminister Jaroslav Narkevič. Ministrid rõhutasid projekti rolli kriisijärgses majanduse taastumises ja jagasid pühendumust projekti õigeaegsele valmimisele.

 

Euroopa transpordivolinik Adina Vălean rõhutas, et kiire edasiminek praeguses projekteerimisfaasis ja ehitustegevuse kiire laiendamine on hädavajalikud, et saavutada ambitsioonikas eesmärk Rail Baltica 2026. aastal käivitada. Ta märkis, et ELi eelarve peaks olema esmane Euroopa tasandi tööriist meie majanduse elavdamiseks ja viimiseks vastupidavama, rohelisema ja digitaalsema Euroopa poole. “Sellised projektid nagu Rail Baltica annavad oma panuse nendesse mõõtmetesse. Investeeringud säästvasse transpordi infrastruktuuri on majanduse elavdamisel ja meie mandri vastupidavuse suurendamisel, kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega, tähtsamad kui kunagi varem,” lisas Vălean.

 

2026. aastaks ulatub Rail Baltica koguinvesteering Baltimaades 5,8 miljardi euroni, mida Euroopa Liit kaasrahastab kuni 85% ulatuses. See annab olulise tõuke kohalikule ehitus-, konstrueerimis- ja muule teenindussektorile. Ehitustööde tippajal (2022-2025) loob Rail Baltica ehitustööstuses umbes 13000 uut töökohta, sealhulgas kaudsete töökohtadega seotud sektorites 24 000 töökohta. Nendeks on näiteks materjalide hankimine ja komponentide tootmine, logistika, hotellindus ja toitlustus ning paljud teised sektorid.

 

“Rail Baltica projekti rakendamine jätkub hädaolukorra ajal katkematult kõigis kolmes Balti riigis,” ütles RB Rail AS-i juhatuse esimees Agnis Driksna. Ta lisas, et me ei vii ainuüksi ellu tööprojekti terves Eestis, Lätis ja kahel lõigul Leedus, vaid töötame välja ka plaane, et valmistuda eelseisvateks suuremahulisteks ehitustöödeks. “Me keskendume sellise hankesüsteemi loomisele, mis annaks meie ehitustöödele kvaliteedi, kulutõhususe ja kiiruse ning võimaldaks projektis osaleda nii rahvusvahelistel kui ka kohalikel ettevõtetel,” lisas Driksna.

 

 

 

Projekti ajakava ja plaanid 2020. aastaks

 

RB Rail AS programmi juht ja juhatuse liige Mark Loader andis ülevaate lühiajalistest projekteerimis- ja ehitusplaanidest kõigis kolmes Balti riigis ning ees seisvatest lepingute sõlmimistest. „Rail Baltica ajajoon on ambitsioonikas. Õigete tööriistade, põhjaliku kavandamise ja riskide maandamise abil oleme selle eesmärgi saavutamiseks väga heas positsioonis. Veelgi olulisem on see, et meil on selge arusaam projekti ulatusest ning ka praeguste vajaduste jaoks vajalik rahastus on tagatud,“ lisas Loader.

 

Paralleelselt põhiliini tööprojektile kõigis kolmes Balti riigis keskendutakse 2020. aasta projektikavas ka jaamade, kaubaterminalide ja raudteehooldusrajatiste arendamisele. 

 

Eestis jätkub Rail Baltica reisiterminalide projekteerimine Tallinnas ja Pärnus. Terminalide, veeremi ja teenindusjaamade tehnilise projekteerimise alustamiseks kuulutatakse välja riigihanked. Lisaks on kavas valmis ehitada üle 20 viadukti ja mitmed ülekäigud loomadele.

 

Lätis keskendutakse ehitustööde alustamisele Riia keskjaamas ja Riia lennujaama lõiku puudutava lepingu allkirjastamisele 2020. aasta lõpul. Salaspilsis alustatakse mitmeliigilise terminali projekteerimisega ja täiendavate keskkonnamõjude hindamistega ning raudteevõrgu arendamise uuringutega Riia sõlmpunktis.

 

Ehitustööd Leedus Kaunase raudteetranspordi sõlmes on käimas ja kuulutatakse välja hange põhiliini lõigu ehitamiseks Kaunasest Leedu- Läti piirini. Lisaks jätkatakse eriplaneeringuga lõikudel Vilnius – Kaunas ning peatselt liigutakse ehitustöödega edasi Kaunase sõlmpunktis ja lõigul Kaunas – Leedu – Poola piir.  

 

Ülemaailmselt töötab RB Rail AS välja suuremahuliste ehitustööde ettevalmistamiseks ehituse hanke strateegiat ja ühtset ehotusmaterjalide hankimise strateegiat. Lisaks kuulutab RB Rail AS välja kaks hanget energia alamsüsteemi inseneriteenuste ning juhtimis- ja signalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks. Ühisettevõte analüüsib täiendavalt Rail Baltica transpordinõudlust ja töötab välja üldprojekti turundusstrateegiat.

 

Hanked ja rahastamine

 

2020. aastal kasutatakse Euroopa Liidu vahenditest erinevateks projektiga seotud tegevusteks Balti riikides ligi 200 miljonit eurot. Projekt on kindlustatud 941 miljoni euro ulatuses Euroopa ühendamise rahastu (CEF) vahendite ja riiklike kaasrahastustega. Rahataotlus on esitatud veel 781 miljoni euro saamiseks, et katta investeeringud kuni 2023 aasta lõpuni.

 

Kulutuste mahu suurenemisega igal aastal täiustatakse Rail Baltica hankesüsteemi tõhususe ja läbipaistvuse tagamiseks pidevalt. Selle tulemusel on RB Rail AS lõpetanud liini 643 kilomeetri pikkuse tööprojekti väga konkurentsitiheda ja majanduslikult soodsa hanke. Selle tulemuseks oli 39 pakkumist 16 rahvusvaheliselt ja kohalikult pakkujalt. Veelgi olulisem on see, et hange jäi kavandatud eelarve piiresse.

23.04.2020