Rail Baltica dienas kārtībā: projektēšana, būvniecība un ekonomikas atjaunošana pēc Covid-19 krīzes

Šodien Rail Baltica tiešsaistes forums pulcēja 1000 skatītājus no 39 valstīm, tai skaitā nozares piegādātājus, profesionāļus un citas ieinteresētās puses, lai uzzinātu vairāk par gaitu un plāniem 2020. gadā. Tiešraides laikā RB Rail AS pārstāvji informēja par galvenajiem iepirkumiem, projekta grafiku un stratēģisko virzienu būvniecības iepirkumiem, kā arī ilgtermiņa attīstības aktivitātēm.

 

Tiešsaistes forumu ar video uzrunām atklāja Eiropas transporta komisāre Adina Valeana (Adina Vălean) un Baltijas valstu transporta ministri – Igaunijas Republikas ekonomikas un infrastruktūras ministrs Tāvi Ās (Taavi Aas), Latvijas Republikas satiksmes ministrs Tālis Linkaits un Lietuvas Republikas satiksmes un komunikāciju ministrs Jaroslavs Narkevičs (Jaroslav Narkevič). Ministri uzsvēra projekta lomu ekonomikas atveseļošanā pēc Covid un pauda stingru apņemšanos pabeigt projektu noteiktajā laikā.

 

Eiropas transporta komisāre Adina Valeana uzsvēra, ka straujš progress pašreizējā projektēšanas posmā un ātra būvniecības aktivitāšu palielināšana ir būtiska, lai sasniegtu tālejošo mērķi – uzsākt Rail Baltica darbību 2026. gadā. Viņa arī atzīmēja: “ES budžetam vajadzētu būt galvenajam instrumentam Eiropas līmenī, ar kura palīdzību veicināt ekonomikas atveseļošanos un virzīt reģionu pretim izturīgākai, zaļākai un digitālākai Eiropai. Tādi projekti kā Rail Baltica sniegs ieguldījumu visās šajās dimensijās. Investīcijas ilgtspējīgā transporta infrastruktūrā būs svarīgākas nekā jebkad agrāk.”

 

Līdz 2026. gadam kopējās Rail Baltica investīcijas Baltijas valstīs sasniegs EUR 5,8 miljardus, no kuriem līdz pat 85% līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas ievērojami stimulēs vietējās būvniecības, projektēšanas un citu ar būvniecību saistītu pakalpojumu nozares. Aktīvākajā būvdarbu laika posmā no 2022. līdz 2025. gadam būvniecības nozarē tieši Rail Baltica projekta radīto darba vietu skaits sasniegs 13 000, savukārt ar projektu saistītajās nozarēs kā, piemēram, materiālu ieguvē un komponentu ražošanā, loģistikā, viesmīlībā un ēdināšanā, profesionālajos pakalpojumos un daudzās citās, darba vietu skaits var sasniegt 24 000.

 

Rail Baltica projekta īstenošana nepārtraukti turpinās arī ārkārtas stāvokļa laikā visās trīs Baltijas valstīs. Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs sacīja: “Mēs ne tikai īstenojam būvprojektus visā Igaunijā, Latvijā un divos Lietuvas posmos, bet arī izstrādājam plānus, lai sagatavotos gaidāmajai liela mēroga būvniecībai. Galvenā uzmanība tiek pievērsta iepirkuma sistēmas izveidošanai, kas nodrošinātu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un ātru būvdarbu veikšanu, un ļautu projektā piedalīties gan starptautiskiem, gan vietējiem uzņēmumiem.”

 

Projekta grafiks un plāni 2020. gadam

 

Marks Loaders (Mark Loader), RB Rail AS Programmas vadības direktors un valdes loceklis sniedza ieskatu īstermiņa projektēšanas un būvniecības plānos visās trīs valstīs un līgumu slēgšanas pieejā. “Rail Baltica laika grafiks ir ambiciozs. Neskatoties uz to, ar pareizajiem instrumentiem un visaptverošu plānošanu un riska mazināšanu, mēs esam labā pozīcijā, lai sasniegtu šo mērķi. Vēl svarīgāk ir tas, ka mums ir skaidra izpratne par projekta apjomu, un ir nodrošināts nepieciešamais finansējums pašreizējām aktivitātēm.”

 

Paralēli pamattrases būvprojektam visās trīs Baltijas valstīs, projekta plānā 2020. gadā uzmanība tiks vērsta arī uz pasažieru staciju, kravas termināļu un dzelzceļa apkalpošanai nepieciešamo būvju attīstību.

 

Igaunijā turpināsies Rail Baltica būvprojektēšana pasažieru termināļos Tallinā un Pērnavā. Tiks uzsākts iepirkums, lai sāktu kravas termināļa, ritošā sastāva un vilcienu apkopes depo projektēšanu. Turklāt tiek plānota vairāk nekā 20 dzelzceļa ceļu pārvadu un dzīvnieku pāreju izbūve.

 

Latvijā galvenā uzmanība tiks pievērsta būvdarbu sākšanai Rīgas centrālajā stacijā. Rīgas lidostas  posma būvniecības līguma parakstīšanai plānota līdz 2020. gada beigām. Multimodālā Salaspils termināļa būvprojektēšana tiks uzsākta paralēli ar ietekmes uz vidi pētījumu un dzelzceļa tīkla attīstības izpēti Rīgas mezglā.

 

Lietuvā notiek celtniecības darbi Kauņas dzelzceļa transporta mezglā, un tiks izsludināts būvniecības konkurss pamattrases posma izbūvei no Kauņas līdz Lietuvas/Latvijas valstu robežai. Turklāt turpinās speciālā plāna izstrāde posmam Viļņa – Kauņa, un drīzumā uzsāksies speciālā plāna izstrāde diviem atlikušajiem posmiem – Kauņas mezglam un Kauņa – Lietuvas/Polijas valstu robeža.

 

Kopumā RB Rail AS plāno izstrādāt būvniecības iepirkuma un apvienotu materiālu iepirkuma stratēģijas, kas palīdzēs sagatavoties plānotajiem plaša mēroga būvdarbiem. Turklāt RB Rail AS plāno izsludināt  divu galveno sistēmu iepirkumus – enerģijas apakšsistēmas inženiertehniskajiem pakalpojumiem un vadības, kontroles un signalizācijas sistēmu inženierijai. Kopuzņēmums padziļināti analizēs Rail Baltica transporta pieprasījumu un izstrādās globālā projekta mārketinga stratēģiju.

 

Iepirkumi un finansējums

 

Šogad no ES piešķirtā finansējuma plānots izmantot gandrīz EUR 200 miljonus dažādām aktivitātēm visās trīs Baltijas valstīts. Līdz šim projektam ir piešķirti EUR 941 miljonu no CEF finansējuma un valsts līdzfinansējuma, kā arī iesniegts finanšu pieteikums par vēl EUR 781 miljonu piešķiršanu līdz 2023. gadam, apliecinot projekta nākamo attīstības posma sasniegšanu.

 

Izdevumu apjomiem palielinoties, Rail Baltica iepirkumu sistēma tiek nepārtraukti uzlabota, lai nodrošinātu efektīvu un caurspīdīgu procesu. Tā rezultātā RB Rail AS ir noslēdzis konkurētspējīgu un ekonomiski izdevīgu būvprojekta iepirkumu 643 km no visa trases garuma. Tika saņemti 39 piedāvājumi no 16 starptautiskiem un vietējiem konkursa dalībniekiem. Vēl svarīgāk ir tas, ka iepirkuma procesā iesniegtie projekti iekļaujas plānotā budžeta ietvaros.

23.04.2020