Rail Baltica meeskonnaga liitus rahvusvaheliste kogemustega kiirraudtee ekspert

RB Rail AS tehnilise juhi ja juhatuse liikmena alustas tööd rahvusvaheliste kogemustega kiirraudtee ekspert Marc-Philippe El Beze, kes hakkab koostöös riiklike rakendusasutustega ning peamiste väliste sidusrühmadega haldama Rail Baltica projekti kõiki tehnilisi aspekte. Ta vastutab tehniliste küsimuste eest, mis puudutavad uuringuid, projekteerimist ja raudteetrassi ehitamist.

„Meil on suur rõõm, et Marc-Philippe El Beze liitus Rail Baltica meeskonnaga ja asus tööle tehnilise juhima. El Beze on kiirraudtee ekspert, kes omab aastakümnete pikkust praktilist kogemust komplekssete raudteeprojektidega üle maailma. Olen kindel, et ta tugevdab ja kiirendab Rail Baltica projekti, mis jõuab kõikides riikides ehitusetappi,“ ütleb RB Rail AS nõukogu esimees Anrī Leimanis.

„Olen Rail Baltica meeskonnale väga tänulik võimaluse eest rakendada enda viiel erineval kontinendil omandatud ja 40 aasta pikkust raudtee kogemust tulevikku muutva Euroopa taristuprojekti juures. Rail Baltica inimeste eest hoolitsemine, meeskonnavaim ja püüdlus pakkuda kõige tõhusamat raudteeinfrastruktuuri on minu panus sellesse pärandisse. Meie meeskond ei jäta probleeme tähelepanuta ja teame, kui suurt uhkust ning naudingut ühine saavutus pakub,“ sõnas El Beze esimesel kohtumisel kolleegidega.

Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS määras 15. oktoobril kolmeks aastaks ametisse uued juhatuse liikmed. Uus juhatus esindab kõiki projekti edukaks elluviimiseks vajalikke pädevusi, milleks on projekti planeerimine ja kontroll, tehniline ja inseneriteaduse tipptase, finantsplaneerimine ning strateegia ja sidusrühmade juhtimine.

 

Info Marc-Philippe El Beze kohta

Marc-Philippe El Bezel on 40 aasta pikkune kogemus raudteetööstuses. Ta on töötanud globaalsete raudteeprojektide juures Euroopas, Kanadas, Brasiilias, Lähis-Idas, Aasias, Põhja-Aafrikas ja Okeaanias.

Tööalase karjääri jooksul on El Beze juurutanud kõige kaasaegsemaid raudteesüsteeme, strateegia ja programmi määratlusi, ehitanud ülesse ja juhtinud projekte, teostanud projektide kontrolli ja aruandlust, eest vedanud inseneriprotsesse, viinud ellu projektijuhtimist ettevõttesiseselt või alltöövõtu korras, teostanud hankeid, olnud kaasatud paigaldamise ja juurutamise protsessidesse ning süsteemide valideerimisse ja kasutuselevõtmisesse.

Tema juhtimiskogemus hõlmab suurte raudteeorganisatsioonide loomist, arendamist, ümberkorraldamist ja juhtimist. Samuti keerukate rahvusvaheliste hankeprotsesside väljatöötamist, juhtimist ja lõpuleviimist, mis puudutavad raudteesüsteemide käitamist ning hooldust.

Viimati töötas ta peainsenerina Vinci Construction GP/Link Alliance juures ja oli Uus-Meremaal Aucklandis seotud City Rail Link projektiga. Tema kohustuste hulka kuulus City Rail Link projekti ineseneriosakonna juhtimine ja ümberkorraldamine, et viia tsiviilehitus vastavusse raudteesüsteemi ehitusega.

Marc-Philippe El Bezel on lõpetanud Pariisi XI ülikooli ja saanud raudteeinfrastruktuuri juhi kvalifikatsiooni Prantsusmaa riiklikult raudtee-ettevõttelt.

20.11.2020