Rail Baltica jätkab tihedat koostööd tulevaste komponentide tarnijatega

Sel nädalal peab Rail Baltica projekti juhtiv Baltimaade ühisettevõte RB Rail AS teist veebikohtumiste etappipotentsiaalsete raudteeinfrastruktuuri osade pakkujatega. Neil kohtumistel keskendutakse betoonelementidele.

 

Pärast paar kuud tagasi toimunud esimese ringi konsultatsioone jätkab Rail Baltica oma strateegiat suhelda otse raudteetarnetööstusega. Aprillis viis RB Rail AS läbi konsultatsioonid kahekümne tarnijaga, kes esindavad selliseid tootekategooriaid nagu liiteseadised, liiprid, rööpad, kinnitussüsteemid, pöörded jne.

 

Sel nädalal toimuvatel konsultatsioonidel keskendutakse peamiselt ettevõtetele, kes suudaksid tarnida mitmesuguseid betoonelemente, tarasid ja müratõkkeid, ning tutvustada nende komponentide erinevaid paigaldustehnoloogiaid ja -meetodeid. Muu hulgas on kohtumiste eesmärk arutada tarnijatega nende tootmisvõimsust, tootevalikut, eeltöötlemisrajatiste potentsiaali, tarneaega, samuti käsitleda muid tehnilisi ja korralduslikke omadusi. Tarnijate tagasisidet kasutatakse Rail Baltica üldprojekti komponentide konsolideeritud hanke tehnilisel standardiseerimisel ja edasisel ettevalmistamisel. Kohtumised korraldatakse koostöös Balti ehitusmaterjalide tootjate ühendustega, kuhu on liitunud ka mitu rahvusvahelist osalejat.

 

Varasemad Rail Baltica uuringud ja ülemaailmse parima tava võrdlusuuringud soovitavad kõrgelt standardiseeritud lähenemisviisi raudteeinfrastruktuuri arendamisel ja komponentide valimisel, et tagada optimaalne koostalitlusvõime, püsivad kvaliteedi- ja kasutuselevõtu standardid ning märkimisväärne mastaabisääst. Samuti võimaldada tõhusat infrastruktuurivarade elutsükli haldamist. „Baltikumi suurima taristuprojektina on meie kohus panustada kohaliku komponendi tootmise arendamisse, soodustades kohalike tootjate ja rahvusvaheliste partnerite vahelist sünergiat – eesmärgiga töötada välja parimad lahendused Rail Baltica ja muude taristuvajaduste jaoks tulevikus,“ ütles Rail Baltica ühisettevõtte strateegia- ja arendusjuht Kaspars Briškens. Ta lisas, et COVID-järgses keskkonnas omandab see täiendava strateegilise tähtsuse raudtee- ja ehitustarneahela vastupidavuse edendamisel, kuna püüame ühiselt panustadamajanduslikku taastumisse Baltikumis ja mujal.

18.06.2020