Rail Baltica energiavarustuse allsüsteemi projekteerimis- ja ehitushanke 2. etapile kvalifitseerusid kolm rahvusvahelist konsortsiumit

Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS teatas, et Rail Baltica energiavarustuse allsüsteemi projekteerimis- ja ehitushanke 2. etapile kvalifitseerusid kolm rahvusvahelist kandidaati. Seda peetakse suurimaks raudtee piiriüleseks elektrifitseerimisprojektiks Euroopas, kuna allsüsteem võetakse ühiselt kasutusele kogu 870 km pikkusel põhiliinil Tallinnast Leedu-Poola piirini ja Kaunasest Vilniuseni.

„COBELEC Rail Baltica“ (partnerlus, mille moodustasid Cobra Instalaciones y Servicios S.A. ja Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U.) Hispaaniast, „ALSTOM-BMGS-GE-Torpol! (partnerlus, mille moodustasid „BMGS“ AS, „Bombardier Transportation Baltics“ SIA, ALSTOM Transport SA, GE Energy Power Conversion France SAS, TORPOL S.A.) Lätist, Prantsusmaalt ja Poolast ning „STC Baltic Electrification“ (partnerlus, mille moodustasid COLAS RAIL AS,  Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility Oy Latvijas filiāle, TSO SAS) Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Lätist kvalifitseerusid hanke 2. etapiks, mis peaks algama järgnevatel kuudel eesmärgiga allkirjastada leping 2023. aasta lõpuks. 

Eelmise aasta alguses valis RB Rail AS välja inseneriteenuse pakkuja (ENE Engineer).  Rahvusvahelises hankes, mille viis läbi RB Rail AS, kuulutati võitjaks ettevõtete DB Engineering & Consulting GmbH, IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. ja Italferr S.p.A. ühendus.

Energiavarustuse allsüsteemi oluliste komponentide hulka kuuluvad kõrgepinge ühenduspunktid trafoalajaamade ühendamiseks avalike kõrgepinge elektrivõrkudega, trafoalajaamad, kontaktõhuliini süsteem, elektrivarustuse kontrolli süsteem ja muud energiavarustuse allsüsteemiga vahetult seotud komponendid.

Euroopa Liit tagab kaasrahastamise kuni 85% ulatuses kõigist abikõlblikest kuludest Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) rahastamisvahendi kaudu  ning ülejäänud rahastuse tagavad kolm Balti riiki – Eesti, Läti ja Leedu.

04.01.2023