Algavad geotehnilised tööd Rail Baltica lõigul Tootsist kuni Iklani

Juulis alustatakse geotehniliste töödega Rail Baltica lõigul Tootsist kuni Iklani. Ligi kaks aastat kestvate tööde käigus selgitatakse välja raudtee ja sellega seotud rajatiste aluspinnase geotehnilised omadused.

 

“Geotehnilised uuringud hõlmavad endas pinnase vee taseme ja pinnase tugevusnäitajate välja selgitamist, samuti pinnase sobivust ehitamiseks ja palju muud sellega seonduvat,” ütles projekteerija esindaja Janis Erilaid. Ta lisas, et uuringud on eelduseks ohutu ja töökindla raudtee projekteerimiseks.

 

“Uuringud viiakse läbi roomikutel puurimismasinatega, et võimalikult vähe häirida ja rikkuda ümbritsevat keskkonda,” tõi Erilaid välja.  

 

“Geotehnilise uuringu esimeses etapis tehakse trassikoridoris puuraugud sammuga ligikaudu 300 meetrit. Jägnevas uuringufaasis, peale projektlahenduste täpsustamist esialgsetele uuringutele tuginedes, puuraukude sammu tihendatakse ning tehakse üks puurauk ligikaudu iga 100 meetri tagant. Pärast uurimistöö lõpetamist taastatakse pinnase olukord võimalikult ligilähedaselt sellele nagu see oli enne puurimistega alustamist,” võttis tööd kokku Erilaid.  

 

Geoloogilised uurimistööd kooskõlastatakse projekteerimisettevõtte kohaliku koordinaatori poolt telefoni ja e-posti teel kõikide nende maaomanikega, kelle maaüksustel uurimistöid läbi viiakse. Juhul, kui uurimistööde läbiviimiseks on vaja langetada puid või teostada muid suuremahulisi töid rasketehnikaga, sõlmib projekteerimisettevõtte kohalik koordinaator selleks maaomanikuga eraldi kokkulepped. Projekteerimisettevõtte kohaliku koordinaatori kontaktandmed on leitavad teate lõpus.

 

Töid teostavad ettevõtted GEOPROVI, Geotecnia y Sondeos, SL ja Geostand A.E.

 

Rail Baltica raudteed arendava Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS on sõlminud projekteerimise ja autorijärelevalve lepingu Rail Baltica raudtee projekteerimiseks lõigul Tootsist kuni Iklani konsortsiumiga Obermeyer Planen+Beraten GmbH (Saksamaa) ja Prointec S.A.

 

Obermeyer Planen + Beraten GmbH on ülemaailmne projekteerimis- ja konsultatsiooniettevõte, mis pakub projekteerimis ja inseneriteenuseid hoonete ehituse, transpordi rajatiste ning samuti energeetika- ja keskkonnavaldkondades. Ettevõte asutati 1958. aastal. Tänaseks on ettevõte Saksamaa üks juhtvaid, sõltumatuid inseneribüroosid.

 

PROINTEC S.A. asutati 1970. aastal kui üks esimesi tsiviilehitusettevõtteid, mis tegeleb infrastruktuuri projekteerimise, arhitektuurialase nõustamise aga ka linnaplaneerimise ja keskkonnavaldkonnaga. Raudteesektoris on PROINTEC S.A.-l pikaajaline kogemus tava- ja kiirraudteede, trammi- ja maa-aluste metroosüsteemide lahenduste projekteerimisel.

13.07.2020