Kes saab projektist kasu?

Üldsus

Seonduvate sektorite areng

(turism, VKEd, idufirmad, logistikakeskused, kinnisvara jne)

Parem juurdepääs -

töö, õpingud, ostlemine, raviturism, teadus, kultuur ja meelelahutus jne

Uued ja taastatud taristud

raudteejaamad, linnatransport, ühendusteed

CO2-saaste vähendamise mõju
Uus majanduskoridor
Platvorm uuenduste ja digitaalmajanduse jaoks

Reisijad:

Reisimise ohutus
Lühem reisile kuluv aeg
Kulude kokkuhoid
Produktiivne töölesõit
Keskusest keskusesse reisimine
Ülim mugavus

Raudtee-ettevõtjad (kaup/reisija)

Kasum

Kaubasaatjad:
Rail Baltica kaubaveo eelised maantee- ja meretranspordi ees

Kulude ja kiiruse suhte eelis ajatundliku kaubaveo puhul

Usaldusväärsus ja täpsus

Kõrge väärtusega kaubaveo ühitatud logistika

Mastaabisääst veoste komplekteerimisel

Jätkusuutlikkus

Väiksem CO2-saaste

Looduselustiku kaitse

Transpordisüsteemide ülekoormatuse vähendamine

Mürasaaste vähendamine

Maanteeohutus