Kas gūs labumu no Rail Baltica projekta?

Sabiedrība kopumā:

Saistīto nozaru attīstība

tūrisms, MVU, jaunuzņēmumi, loģistikas centri, nekustamais īpašums, utt.

Uzlabota piekļuve un savienojamība

nodarbinātība, iepirkšanās, tūrisms, izglītība un zinātne, kultūra un izklaide, utt.

Jaunizveidota un atjaunota infrastruktūra

dzelzceļa stacijas, sabiedriskais transports, pievadceļi

Kaitīgo izmešu samazināšanas ietekme
Jauna ekonomiskā koridora attīstīšana
Inovāciju un digitālās ekonomikas platforma

Ceļotāji:

Ceļošanas drošība
Samazināts ceļošanas laiks
Izmaksu ietaupījums
Produktīvs ceļošanas laiks
Iekāpšana/izkāpšana pilsētas centrā
Augstāks komforts

Vilcienu operatori (kravu / pasažieru):

Peļņa

Kravu pārvadātāji:
Rail Baltica kravu pārvadāšanas priekšrocības salīdzinājumā ar ceļa un jūras transportu

Izmaksu un ātruma attiecības priekšrocība kravām, kam svarīgs piegādes ātrums (“time-sensitive”)

Uzticamība un punktualitāte

Augstas pieveinotās vērtības kravu intermodālā loģistika

Kravu konsolidācijas radīta mēroga ekonomija

Ilgtspēja:

Samazināts kaitīgo izmešu apjoms

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība

Satiksmes sastrēgumu mazināšana

Trokšņu piesārņojuma mazināšana

Ceļu satiksmes drošība