Darba organizēšana RB Rail AS ārkārtas stāvokļa laikā

Ņemot vērā Eiropā pasludināto ārkārtas stāvokli un, lai novērstu slimības Covid-19 izplatību, RB Rail AS darbinieki visās trīs Baltijas valstīs pārsvarā strādā attālināti, ar ierobežotu piekļuvi biroja telpām.

17.03.2020

Rail Baltica projekta ieviesēji uzlabo plānošanas un risku vadību

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS ir uzsācis ieviest plānošanas un risku ziņošanas programmatūru, lai nodrošinātu visa projekta aktivitāšu un resursu efektīvu pārvaldību. Programmatūra ne tikai ļaus uzlabot esošo projekta kontroles praksi, bet arī kalpos kā rīks, lai paātrinātu projekta ieviešanu.

06.03.2020

Rail Baltica iepazīstina Eiropas partnerus ar projekta gaitu un ieguldījumu Eiropas transporta un vides politikas mērķu sasniegšanā

Šodien vairāk nekā 100 dzelzceļa nozares eksperti un politikas veidotāji tiksies Rail Baltica forumā Briselē. Forums sniegs iespēju diskutēt par Eiropas dzelzceļa tīkla attīstības prioritātēm, ņemot vērā ES jauno daudzgadu budžetu. Turklāt Rail Baltica projekta ieviesēji iepazīstinās ar  projektā paveikto un tā pievienoto vērtību Eiropai.

05.03.2020

Uzsākta izpēte integrētas dzelzceļa transporta sistēmas ieviešanai Rīgas dzelzceļa mezglā

starptautiska ekspertu komanda ir sākusi darbu pie pētījuma, kurā izvērtēs optimālāko veidu, kā integrēt esošo dzelzceļa tīklu un jauno Rail Baltica infrastruktūru vienotā un koordinētā Latvijas dzelzceļa tīklā. Ņemot vērā, ka paralēli Rail Baltica tiek attīstīti vairāki dzelzceļa infrastruktūras projekti, piemēram, infrastruktūras pielāgošana jaunajam ritošajam sastāvam un elektrifikācija, pētījuma ietvaros tiks izstrādāts skaidrs ceļvedis integrētas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai Rīgas dzelzceļa mezglā

19.02.2020

Anrī Leimanis iecelts par RB Rail AS padomes priekšsēdētāju

Latvijas akcionāra izvirzītais neatkarīgais padomes loceklis Anrī Leimanis ievēlēts par Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS padomes priekšsēdētāju, bet Ahti Kuningas un Karolis Sankovski ieņems priekšsēdētāja vietnieka amatus.

16.01.2020

Rail Baltica trases posmā caur Rīgu notiek ģeotehniskās izpētes darb

Rail Baltica projekta ievaros līdz 2020. gada septembrim tiks veikti ģeotehniskās izpētes darbi Rīgas, Stopiņu, Ķekavas, Baldones, Mārupes un Olaines novadu pašvaldību teritorijas. Izpētes mērķis ir iegūt nepieciešamo tehnisko informāciju par grunts sastāvu un tās fizikālajām īpašībām Rail Baltica pamattrases projektēšanai un ilgtspējīgu tehnisko risinājumu izstrādei.

15.01.2020

RB Rail AS paziņojums saistībā ar Rail Baltica projekta īstenošanas vienotā audita rezultātiem

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS ir rūpīgi izvērtējis vienotā audita rezultātus, kuru 2019. gadā veica trīs Baltijas valstu nacionālās audita institūcijas. “Mēs pilnībā uzticamies un respektējam vienotā audita rezultātus, kurus izstrādāja neatkarīgas audita institūcijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā,” komentē Agnis Driksna, RB Rail AS pagaidu izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs. “Mēs esam gatavi rīkoties un sākam īstenot nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu taustāmas izmaiņas kopuzņēmuma atbildības jomās, kas izceltas audita ziņojumā.”

07.01.2020

Kā izskatīsies Rail Baltica nākotnes infrastruktūra?

Rail Baltica atklāj pirmās nākotnes infrastruktūras elementu vizualizācijas, prezentējot gājēju pārvadu un tuneļu, trokšņu barjeru, žogu, dzīvnieku pāreju, uzbērumu un ierakumu, kā arī reģionālo staciju dizainu. Jaunajā Rail Baltica digitālās informācijas centra sadaļā ikviens ir laipni gaidīts apskatīt, kādi ir šie infrastruktūras elementi, kur katrs no tiem tiks izmantots un kā tika izstrādāts dizains un vizuālā identitāte.

09.12.2019

RB Rail AS padome ieceļ pagaidu izpilddirektoru un tehnisko direktoru

RB Rail AS padome ir iecēlusi Agni Driksnu, “Eiropas dzelzceļa līnijas” attīstības un komunikāciju departamenta direktoru RB Rail AS pagaidu izpilddirektora statusā, kurš savus pienākumus sāks pildīt no 2. decembra. Agnis Driksna ir augsti kvalificēts projektu vadības un attīstības eksperts, un ir pilnībā apņēmies stiprināt sadarbību starp projektā ieinteresētajām personām un pārliecināties, ka tiek paātrinātas būtiskas projekta aktivitātes. Viņš aizstās Timo Rīhimeki (Timo Riihimäki), kura amata termiņš beidzas 2019. gada 1. decembrī. Tajā pat laikā padome uzsāks atlases procesu pastāvīgā izpilddirektora amatam.

26.11.2019

Rail Baltica jānodrošina efektīva dzelzceļa un avio satiksmes integrācija

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS noslēdzis pētījumu, kurā novērtētas prasības avio pasažieru un Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa pārvadājumu integrēšanai. Pētījumā izvērtēti iespējamie kombinētie pakalpojumi, veiktas pasažieru plūsmas prognozes un ieteikumi dzelzceļa staciju projektēšanai, kas ietver visas 7 starptautiskās Rail Baltica pasažieru stacijas – Tallinu, Pērnavu, Rīgu, Rīgas lidostu, Panevēžu, Kauņu un Viļņu, kā arī 4 Baltijas lidostas – Tallinu, Rīgu, Viļņu un Kauņu.

14.11.2019

Izsludināts starptautisks konkurss Rail Baltica stacijas starptautiskajā lidostā „Rīga” un saistītās infrastruktūras būvniecībai

Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā – SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas 3. novembrī izsludinājis starptautiska konkursa 1. posmu – kandidātu atlasi. Mērķis ir iegūt augsti kvalificētus, iepirkuma prasībām atbilstošus būvdarbu veicējus Rail Baltica stacijas ēkas starptautiskajā lidostā „Rīga”, estakādes, piebraucamo ceļu, uzbēruma, 6 km sliežu ceļa posma un pārvada pār K. Ulmaņa gatvi izbūvei.

04.11.2019