Registreerimine üritusele Rail Baltica Global Forum 2018 on avatud

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS koos partneritega – Rail Baltic Estonia, Eiropas Dzelzceļa līnijas ja Rail Baltica statyba – kuulutab avatuks registreerimise Rail Baltica projekti kahepäevasele rahvusvahelisele suurüritusele Rail Baltica Global Forum 2018, mis toimub Eestis Tallinnas 10.–11. aprillil.

 

Rail Baltica Global Forum 2018 on aasta tähtsaim rahvusvaheline Rail Balticaga seotud üritus, kus tuleb arutlusele Rail Baltica roll TEN-T võrgu Põhjamere-Läänemere koridoris, samuti projekti hanked ja rahastus. Ühtlasi pakub üritus võimalusi tarnijatele sidemete loomiseks. Global Forumi eesmärk on tegeleda nn sajandi projekti elluviimise strateegiliste ja taktikaliste küsimustega nii riigi, regiooni kui ka Euroopa Liidu vaatepunktist ning foorumil saavad kokku tippjuhid ja otsuste langetajad, raudtee-, logistika- ja majandusspetsialistid, mõjukad poliitikud ja asutused ning võimalikud tarnijad üle kogu Euroopa.

 

„Eelmisel aastal kinnitasid kolm Balti riiki oma pikaajalist pühendumust Rail Baltica projekti arendamisele ning tänaseks on projekt jõudnud järgmisesse, projekteerimisetappi. Projekt on kahtlemata väärtuslik nii riigi, piirkonna kui ka Euroopa tasandil. Eeldatakse, et Rail Baltical saab regiooni majandusarengule olema märkimisväärne mõju ning et see muudab täielikult piirkonna elu- ja majanduskeskkonda. Rail Baltica Global Forum 2018 toob kokku parimad ideed, tavad ja lahendused uue raudteetaristu arendamiseks,“ selgitas Baiba Rubesa, RB Rail ASi tegevjuht ja juhatuse esimees.

 

Global Forumi avab Eesti peaminister Jüri Ratas. Esimene päev pühendatakse aruteludele Rail Baltica projekti arengu ja potentsiaali üle, keskendudes üleeuroopalise transpordivõrgu koridoridele, käsitledes allteemadena eelkõige TEN-T võrgu Põhjamere-Läänemere koridori, ELi transpordiprojektide rahastamist pärast aastat 2020 möödumist ning selle mõju Rail Baltica projektile, vaadeldakse piiriüleste projektide rakendamise käigus saadud õppetunde ning seda, miks Rail Baltica on Soome jaoks oluline. Ürituse esimesel päeval kohtuvad tippametnikud ja arvamusliidrid ning tööstusharu esindajad kogu Baltikumist, Poolast, Soomest, Euroopa Komisjonist ja Euroopa Parlamendist. Global Forumi esimesel päeval saab osaleda üksnes kutsetega.

 

Teine päev on kavandatud ettevõtjate ja tarnijate päevaks (Industry Suppliers‘ Day), mille eesmärk on tuua kokku ettevõtjad ja tarnijad nii kõigist kolmest Balti riigist kui ka kaugemalt ning esitleda neile Rail Baltica raudtee projekteerimisjuhiseid ja 2018. aasta peamisi projekteerimishankeid. Samuti tutvustada kogu eelseisva aasta hangete loetelu ja esitada läbiviidud hangete käigus saadud kogemusi. Üritus pakub ettevõtetele ka võimalust projekti raames sidemete loomiseks ja partnerluste sõlmimiseks. Sarnaselt eelmisele aastale on tarnijatel ka võimalus reserveerida koht tarnijate kohtumisel (Suppliers‘ Meeting Point). Osalemisest huvitatud tarnijad saavad registreeruda ürituse ametlikul veebilehel www.railbaltica.org/forum. Registreerimine on avatud kuni 18. märtsini 2018.

 

Ürituse töökeeleks on inglise keel.

 

Meedialoa taotlemiseks palun täita akrediteerimisvorm alljärgneval veebilehel www.railbaltica.org/forum. Pärast registreerimist saadetakse teile akrediteerimistaotlust kinnitav vastus.

 

Täpsem teave Rail Baltica Global Forumi toimumiskoha ning tarnijate kohtumispaiga kohta selgub peagi.

09.02.2018