Pradedama registracija į Rail Baltica Globalųjį Forumą 2018

Bendra trijų Baltijos valstybių įmonė RB RAIL AS, kartu su nacionalinėmis projektą įgyvendinančiomis organizacijomis – Rail Baltic Estonia, Eiropas Dzelzceļa līnijas ir Rail Baltica statyba, skelbia tarptautinį dviejų dienų Rail Baltica projekto renginį – Rail Baltica Globalųjį Forumą 2018,  įvyksiantį Balandžio 1011 d., Taline, Estijoje ir pradeda dalyvių registraciją.

 

Rail Baltica Globalus Forumas 2018 yra svarbus metinis tarptautinis Rail Baltica renginys, kuriame bus aptariamas Rail Baltica vaidmuo Šiaurės jūros–Baltijos TEN-T Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo koridoriuje, aptariami projekto metu vykdomi viešieji pirkimai ir finansavimas, gerinamas bendradarbiavimas su tiekėjais. Jame bus aptariami strateginiai ir taktiniai „Didžiausio per pastaruosius 100 metų projekto“ įgyvendinimo klausimai iš nacionalinės, regioninės ir ES perspektyvos, dalyvaujant svarbiausiems vadovams ir sprendimų priėmėjams, geležinkelių, logistikos ir ekonomikos profesionalams, įtakingiems politikams ir institucijoms, potencialiems projekto tiekėjams iš visos Europos.

 

„Pernai visos trys Baltijos šalys patvirtino savo ilgalaikius įsipareigojimus Rail Baltica projekto vykdymui, o dabar pats projektas jau pradėjo kitą etapą – Projektavimo etapą. Neabejotinai  projektas yra naudingas nacionaliniu, regioniniu ir Europos mastu. Tikimasi, jog Rail Baltica pozityviai paveiks regiono ekonominį augimą ir pakeis miestų bei ekonomikos raidą. Rail Baltica Globalus Forumas 2018 suvienys geriausias idėjas, patirtys, sprendimus, reikalingus naujosios geležinkelių infrastruktūros plėtojimui“, paaiškino Baiba Rubesa, AS „RB RAIL“ generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė.

 

Estijos ministras pirmininkas Jüri Ratas atidarys pirmąją Forumo renginio dieną. Ši diena bus skirta Rail Baltica projekto eigos ir galimybių aptarimui, koncentruojantis ties transeuropinio transporto tinklo koridorių plėtra, ypač Šiaurės jūros–Baltijos TEN-T tinklo koridoriumi, ES transporto projektų finansavimo galimybės po 2020 m. ir kaip jis paveiks Rail Baltica projekto įgyvendinimą, bei tarpvalstybinių projektų įgyvendinimo metu įgytomis patirtimis bei Rail Baltica svarba Suomijai. Pirmąją dieną renginyje dalyvaus aukščiausio lygmens pareigūnai ir nuomonių lyderiai, taip pat ir Baltijos šalių, Lenkijos, Suomijos pramonės atstovai, ES Komisijos ir Parlamento nariai. Pirmąją Forumo dieną renginyje galės dalyvauti tik kviestiniai svečiai.

 

Antrąją Forumo dieną suplanuotas Pramonės Tiekėjų Diena renginys, kurio tikslas yra suburti visų trijų Baltijos valstybių ir kitus potencialius tiekėjus, pristatyti jiems Rail Baltica projektavimo gaires, pagrindinius projektavimo paslaugų pirkimo konkursus 2018 m., o taip pat pristatyti  2018 m. projekto viešųjų pirkimų planą bei pasidalinti viešųjų pirkimų patirtimi. Renginio metu įmonės turės galimybę užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą dalyvavimui projekte. Panašiai, kaip ir praėjusiais metais, tiekėjai turės galimybę užsiregistruoti ir dalyvauti Tiekėjų susitikimuose. Suinteresuoti tiekėjai galės dalyvauti susitikimuose tik užsiregistravę oficialioje renginio svetainėje www.railbaltica.org/forum. Registruotis galima iki 2018 m. kovo 18 d.

 

Renginys bus vykdomas anglų kalbą.

 

Norėdami gauti Žiniasklaidos leidimą, prašome užpildyti žiniasklaidos akreditacijos formą oficialioje renginio svetainėje www.railbaltica.org/forum. Atsakymas su jūsų akreditacijos prašymo patvirtinimu bus išsiųstas netrukus po registracijos.

 

Netrukus bus paskelbta daugiau informacijos apie Forumo renginio vietą, Tiekėjų susitikimo vietą.

09.02.2018