Rail Baltica tehnilise projekteerimise teine hange Läti trassile kuulutati välja

Kolme Balti riigi ühisettevõte RB RAIL AS kuulutas välja konkursi, millega liigutakse edasi Rail Baltica projekti detailsema projekteerimise faasiga Lätis. Hange raudteelõigu projekteerimiseks ja ehitusaegse autorijärelevalve teostamiseks liinil Vanagaži – Salaspils – Misa katab 60 km raudeeliinist ning viiakse läbi Läti Transpordiministeeriumi nimel. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. juuni 2018.

“Uue projekteerimishanke sisu on 60 km raudteeliini rajamine Lätis Vangažist Kivulurga jõeni ja Kivulurga jõuest Misa jõeni läbi Salaspilsi. Kümne silla ehitamine (sealhulgas üle Daugava jõe kavandatava pikkusega 1,6 km), 14 maanteeviadukti, 15 raudteeviadukti, 4 ökodukti, 45 truupi ning 12 peamiste gaasijuhtmete ületuskohta on planeeritud osana projektist,“ ütles ASi RB Rail tehniline juht Mart Nielsen.

Hankemenetlus koosneb kahest etapist: (1) kandidaatide valimine, kes kutsutakse esitama pakkumust konkursi teises etapis, ja (2) valitud kandidaatide pakkumuste hindamine ning lepingupartneri valimine. Üksikasjalik teave hangitavate teenuste ulatuse kohta antakse konkursi esimeses etapis kvalifitseerunud kandidaatidele.

Hanke eesmärgiks on teostada uuel standardse rööpmelaiusega kaherööpmelisel elektrifitseeritud reisijate- ja kaubaveo kiirraudtee Rail Baltica lõigul Vangaži – Salaspils – Misa muldkeha, pealisehitise ning seotud tsiviilrajatiste ehitusprojekt, samuti ehitusaegne autorijärelevalve.

Täiendav teave hanke kohta on leitav aadressilt http://www.railbaltica.org/tenders/

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-hangete süsteemi kaudu aadressil: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11206

17.05.2018