Health insurance for the RB Rail AS Riga office employees, RBR 2018/4

Announced: 12.02.2018
Closed: 20.04.2018
Contracted to: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

Iepirkums “Veselības apdrošināšana RB Rail AS darbiniekiem Rīgas birojā”.

Pasūtītājs ir akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga LV-1010, Latvija, izsludina iepirkumu “Veselības apdrošināšana RB Rail AS darbiniekiem Rīgas birojā”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBR 2018/4

Piemērojamais CPV kods ir: 66512200-4 (veselības apdrošināšanas pakalpojumi). Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF). Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Piedāvājumus var iesniegt, personīgi, sūtot ar kurjeru vai pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz
 2018. gada 23.februārim plkst. 15:00. Piedāvājumi jāiesniedz Krišjāņa Valdemāra ielā 8–7 (4. stāvā), Rīgā, LV–1010, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 18:00.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 23. februārī plkst. 15:00 RB Rail AS telpās Krišjāņa Valdemāra ielā 8–7, Rīgā, LV–1010. Atvēršanas sēde ir atklāta, un tajā var piedalīties visi interesenti.

 

Kontaktpersonas

Iepirkuma organizatoriskos jautājumos: Linda Kalniņa, Iepirkumu speciāliste-juriste, tālruņa numurs +371 25668070, e-pasta adrese: [email protected];

Jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu: Laura Buivida, Biroja vadītāja, tālruņa numurs
 +371 25419662, e-pasta adrese: [email protected].

 

Iepirkuma dokumenti (lejuplādējami)

  1. Iepirkuma “Veselības apdrošināšana RB Rail AS darbiniekiem Rīgas birojā” noteikumi (lejuplādēt).
  2. MS Word formāta pielikumi: (1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums, 4. pielikums)
  3. Atbildes un ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (lejupielādēt)
  4. Piedāvājumu atvēršanas protokols (lejupielādēt)
  5. Līgums (lejupielādēt)
  6. Vienošanās nr. 1 (lejupielādēt)