Būvniecības industrijas pārstāvji aicināti piedalīties iepirkuma “Rail Baltica pamattrases būvniecība Latvijā” vebinārā

Lai informētu ieinteresētos piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām iepirkuma “Rail Baltica pamattrases būvniecība Latvijā” 1. kārtā, kā arī, lai iegūtu atgriezenisko saiti no būvniecības tirgus dalībniekiem, Rail Baltica projekta īstenotājs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas 7. decembrī plkst.15:00 organizē tiešsaistes apspriedi.

Ieinteresētos būvniecības industrijas pārstāvjus  apspriedes laikā iepazīstinās ar Rail Baltica pamattrases būvdarbu Latvijā iepirkuma procedūras 1.posma prasībām un būvdarbu līguma pamatprincipiem – agrīno būvkopmānijas iesaisti, būvniecības darbu uzsākšanas secību, kā arī līguma vadības pamatprincipiem u.c. Paredzēta arī jautājumu – atbilžu sesija.

Apspriede notiks tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams lietotni. Plānotais apspriedes laiks – aptuveni divas stundas. Apspriedes laikā Pasūtītājs informāciju prezentēs angļu valodā un, nepieciešamības gadījumā, arī latviešu valodā.

Lai piedalītos apspriedē, ieinteresētajiem piegādātājiem līdz 2021.gada 7. decembrim plkst.10:00 jāreģistrējas, nosūtot savu pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: mlconstruction@edzl.lv.

Piesakot dalību apspriedē, ieinteresētais piegādātājs norāda savu nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu, pārstāvja e-pasta adresi un pārstāvja tālruņa numuru (ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs norādīt ne vairāk kā trīs pārstāvjus). Uzaicinājums uz apspriedi ieinteresētā piegādātāja pārstāvim tiks nosūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 7. decembra plkst.12:00.

Vairāk informācijas (latviešu un angļu valodā) par apspriedi varat izlasīt šeit: https://edzl.lv/iepirkumi/aktualie-iepirkumi/rail-baltica-pamattrases-buvdarbi-latvija

30.11.2021