RB Rail AS biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, biroju centrā Origo One, RBR 2022/1

Izsludināts: 10.02.2022
Slēgts: 01.07.2022
Tiesības slēgt līgumu: SIA “Concord Service Group”

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija, izsludina atklātu konkursu „RB Rail AS biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, biroju centrā Origo One” (turpmāk – Atklāts konkurss).

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2022/1.

Piemērojamie CPV kodi ir: 90910000-9 (Uzkopšanas pakalpojumi).

Atklāta konkursa priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Atklāts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Atklāts konkurss tiek veikts, izmantojot E-Iepirkumu sistēmu –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, kas ir apakšsistēma Elektronisko iepirkumu sistēmai. 

Lai pieteiktos Atklātam konkursam, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, iesniedzot Pretendenta Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja Pretendents nav reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatiet šeit: http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

Atklāta konkursa priekšmets 

Atklāta konkursa priekšmets ir RB Rail AS biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, biroju centrā Origo One saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums). 

 

Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/72184  un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu “Iepirkuma dokumenti” zemāk). Atklāta konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/72184  līdz 2022.gada 14. martam, plkst. 15:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

 

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2022.gada 14. martā, plkst. 15:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona

Ieva Fogele, Iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 27811589,  

e-pasta adrese: [email protected].

 

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Atklāta konkursa „ RB Rail AS biroja telpu uzkopšanas pakalpojumi Rīgā, biroju centrā Origo One” nolikums (Download),
  2. Līguma projekts (Download),
  3. Atbilde uz jautājumu (Download);
  4. Atbilde uz jautājumu Nr. 2 (Download);
  5. Finanšu piedāvājumu apkopojums (Download);
  6. Ziņojums (Download);
  7. Līgums, kas noslēgts 2022. gada 1. jūlijā (Download).