Konkursa procedūra ar sarunām “IT arhitektūras izstrādes stratēģija”, RBR 2022/24

Izsludināts: 11.11.2022
Slēgts: 02.03.2023
Tiesības slēgt līgumu: Terminated

All interested suppliers are invited to apply for a Briefing: Submission of the Applications for announced competitive procedure with negotiation “IT Architecture Development Strategy”, Identification No RBR 2022/24, which will be organized for 2nd December 2022 at 11:00 AM EET (Riga time), online using the Microsoft Teams platform, with the planned duration of the Briefing approximately 1 hour.

Registration is required to secure invitation to the MS Teams meeting. 

Please register for the Briefing by end of 1st of December 2022 by filling out the form HERE.

It is advised that managers or specialists in charge of the preparation of the Application, required documents, organization of the correspondence and submission of the Application participate in the Briefing. 

The Briefing will concern administrative matters related to the preparation and submission of the Application only. At the meeting RB Rail AS representatives will introduce potential suppliers to the process of submission of the Application, will explain the required forms to be submitted and the organization of the Q&A process.  Please note that questions related to subject-matter or scope of the procurement will not be discussed.

If you have any concerns about the submission of an Application, including requirements for the candidates or that the deadline for submission of applications is not sufficient, please provide your questions/ requests by e-mail to [email protected] or in E-Tenders system.

Meeting Agenda:

  • Description of the published information about the Procurement;
  • Registration in the E-Tenders system (available user manuals);
  • Introduction to the Qualification stage regulations;
  • Procurement Q&A process;
  • Submission of the Application;
  • FAQ;
  • Answers to the questions from the participants.

We look forward to your attendance and helping with any questions or concerns you may have about the procedures and processes.

 

Konkursa procedūra ar sarunām “IT arhitektūras izstrādes stratēģija” (id. Nr. RBR 2022/24)
Pasūtītājs, akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, Latvija, izsludina konkursa procedūru ar sarunām “IT arhitektūras izstrādes stratēģija”, id. Nr. RBR 2022/24.
Konkursa procedūras ar sarunām identifikācijas Nr. RBR 2022/24.
Piemērojamie CPV kodi ir:
1) Galvenais CPV kods: 72000000-5 (IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts);
2) CPV papildu kodi: 72222200-9 (Informācijas sistēmu vai tehnoloģijas plānošanas pakalpojumi.

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
Konkursa procedūra ar sarunām tiek veikta, izmantojot E-Iepirkumu sistēmu –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, kas ir apakšsistēma Elektronisko iepirkumu sistēmai.
Lai pieteiktos šai konkursa procedūrai ar sarunām, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, iesniedzot Pretendenta Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja Pretendents nav reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatiet šeit: http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).
Konkursa procedūras ar sarunām priekšmets
Konkursa procedūras ar sarunām priekšmets ir definēt Pasūtītāja un Rail Baltica projekta ilgtermiņa IT arhitektūras stratēģiju. Konkursa procedūras ar sarunām priekšmeta vispārīgs apraksts informatīvos nolūkos iekļauts nolikuma pielikumā Nr.2. Detalizēts konkursa procedūras ar sarunām priekšmeta apraksts (Tehniskā specifikācija) tiks atklāts Kandidātiem, kuri tiks izvēlēti Piedāvājuma iesniegšanai konkursa procedūras ar sarunām Otrā posma laikā.

Konkursa procedūras ar sarunām dokumentu pieejamība
Konkursa procedūras ar sarunām nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90668 un pasūtītāja mājas lapā http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu “Konkursa procedūras ar sarunām dokumenti” zemāk). Iepirkuma noteikumi ir pieejami bez maksas.
Piedāvājumu iesniegšana
Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90668

līdz 2022.gada 22.decembrim, plkst. 15:00 (Rīgas laiks).

Tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu tiks pieņemti un novērtēti dalībai konkursa procedūrā ar sarunām. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem konkursa procedūras ar sarunām nolikuma prasībām un tiks noraidīti.
Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2022.gada 22.decembrī, plkst. 15:00 (Rīgas laiks). Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Pasūtītāja kontaktpersona
Žaneta Podniece, iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 29356405, e-pasta adrese: [email protected].
Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)
1. Konkursa procedūras ar sarunām “IT arhitektūras izstrādes stratēģija” nolikums ar pielikumiem Angļu valodā (Lejuplādēt).
2. Konkursa procedūras ar sarunām “IT arhitektūras izstrādes stratēģija” nolikums ar pielikumiem Latviešu valodā (tikai informatīviem nolūkiem) (Lejuplādēt).

3. Prezentācija, 02.12.2022. (Lejuplādēt).

4. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, 08.12.2022. (Lejuplādēt).

5. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, 13.12.2022. (Lejuplādēt).

6. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, 16.12.2022. (Lejuplādēt).

7. Atvēršanas protokols, 22.12.2022 (download).

8. Ziņojums, 02.03.2023. (download).