Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, RBR 2022/2

Izsludināts: 10.03.2022
Slēgts: 30.06.2022
Tiesības slēgt līgumu: SIA "Biroteh"

Pasūtītājs akciju sabiedrība RB Rail AS, juridiskā adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija, izsludina atklātu konkursu „Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – Atklāts konkurss).

Atklāta konkursa identifikācijas Nr. RBR 2022/2.

Piemērojamie CPV kodi ir: 32321200-1 (Audiovizuālās iekārtas), 32321300-2 (Audiovizuālie piederumi).

Atklāta konkursa priekšmets tiek līdzfinansēts, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Atklāts konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu.

Atklāts konkurss tiek veikts, izmantojot E-Iepirkumu sistēmu –https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, kas ir apakšsistēma Elektronisko iepirkumu sistēmai. 

Lai pieteiktos Atklātam konkursam, ieinteresētajam piegādātājam ir jāreģistrējas E-iepirkumu sistēmā, iesniedzot Pretendenta Elektronisko iepirkumu sistēmas reģistrācijas dokumentus (ja Pretendents nav reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (informāciju skatiet šeit: http://www.railbaltica.org/procurement/e-procurement-system/).

Atklāta konkursa priekšmets 

Atklāta konkursa priekšmets ir Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums). 

 Atklāta konkursa dokumentu pieejamība

Atklāta konkursa nolikums ar tā pielikumiem ir pieejams E-iepirkumu publicēšanas sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/75790  un pasūtītāja mājas lapā  http://www.railbaltica.org/tenders/ (skatīt sadaļu “Iepirkuma dokumenti” zemāk). Atklāta konkursa nolikums ir pieejams bez maksas.

 Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumus iesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, kas pieejami vietnē  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/75790  līdz 2022. gada 30. martam, plkst. 15:00.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2022.gada 30. martā, plkst. 15:00. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 Pasūtītāja kontaktpersona

Ieva Rudzīte, Iepirkumu speciāliste, tālrunis: +371 26002380,  

e-pasta adrese: [email protected].

 

 Iepirkuma dokumenti (Lejupielādējami)

  1. Atklāta konkursa „Audiovizuālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” nolikums (lejuplādēt) .
  2. Līguma projekts (lejuplādēt)
  3. Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu 16.03.2022. ( lejuplādēt).
  4. Finanšu piedāvājumu apkopojums (lejuplādēt).
  5. Ziņojums 06.05.2022. (lejuplādēt).
  6. Līgums 30.06.2022. (lejuplādēt).