Rail Baltica COP28: Būvējot infrastruktūras objektus, kas kalpos nākamos 100 gadus, klimata pārmaiņu ietekmei jāpievērš īpaša uzmanība

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences 28. sesijā (COP28) diskutēja arī par Rail Baltica projekta lomu, nodrošinot ilgtspējīgu dzelzceļa transportu Baltijas reģionā. Trešdien, 6. decembrī, notika Rail Baltica projektam veltīta paneļdiskusija “Rail Baltica projekts kā katalizators ilgtspējīgai transporta nākotnei”, kurā piedalījās par Rail Baltica ieviešanu atbildīgo Baltijas valstu ministriju augstākā vadība – Latvijas satiksmes […]