RB Rail AS paraksta līgumu par pagaidu speciālistu piesaisti

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS ir parakstījis divgadīgus līgumus ar diviem uzņēmumiem – Linum Consult Ltd sadarbībā ar Brunel Energy Europe BV un EWI Recruitment, lai nodrošinātu projekta pagaidu speciālistu piesaisti. Šī līguma mērķis ir uz laiku piesaistīt inženierus, projektu vadības, veselības, drošības un vides ekspertus. Līguma vērtība ir 5,5 miljoni eiro, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā nākamo divu gadu plānoto darba slodzi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un tajā ir iekļautas gan piegādātāja, gan speciālistu algas un ar tām saistītās izmaksas.

Marks Loaders  (Mark Loader), RB Rail AS programmas vadības direktors: “Īslaicīgu speciālistu nepieciešamība ir izplatīta prakse lielos infrastruktūras projektos, it īpaši situācijās, kad tiek plānoti vienreizēji uzdevumi vai sagaidāms straujš darba slodzes pieaugums noteiktā laika posmā. Vēl jāuzsver, ka ātrgaitas dzelzceļa speciālistu pastāvīgā personāla atlase Baltijas valstīs un citur Eiropā var ilgt vairāk nekā sešus mēnešus, tāpēc arī šādās situācijās nepieciešams piesaistīti pagaidu speciālistus, lai nodrošinātu nepārtrauktu projekta virzību un ievērotu termiņus.”

Uzņēmums Linum Consult pēdējos trīs gadus ir veiksmīgi strādājis ar RB Rail AS, sākotnēji nodrošinot darbā pieņemšanas pakalpojumus Eiropas Savienības mērogā. Ar vairāk nekā 12 gadu pieredzi dzelzceļa, metro un ātrgaitas dzelzceļa projektos, uzņēmuma kompetence ir ļoti nozīmīga Rail Baltica projektam. Turklāt, lai veiksmīgi piesaistītu Rail Baltica pagaidu profesionālos darbiniekus, uzņēmums noslēdzis  sadarbību ar globālo personāla atlases un darbaspēka pakalpojumu sniedzēju Brunel.

Frensiss Raiens (Francis Ryan), Linum Consult līdzdibinātājs un direktors: “Sadarbībā ar Brunel, mēs RB Rail AS nodrošināsim nepieciešamos tehniskos ekspertus. Šī sadarbība iet roku rokā ar Linum Consult moto – mūsu tīkls ir jūsu tīkls.” 

“Esam gandarīti par iespēju strādā Rail Baltica projektā kopā ar Linum Consult. Tas atbilst mūsu uzņēmuma specializācijai, atlasīt darbiniekus uzdevumiem ar augstām prasībām, kā arī strādāt ar   ieinteresētām pusēm no dažādām pasaules valstīm,” komentē Jeroens van Drunens, Brunel vadītājs Eiropā un Āfrikā.          

Savukārt EWI Recruitment ir viens no starptautisko dzelzceļa darbinieku atlases tirgus līderiem ar pasaules mēroga pieredzi, kas iegūta strādājot ar līdzīgiem liela mēroga infrastruktūras projektiem. EWI Recruitment darbību uzsācis 2012.gadā un darbojas starptautiskā mērogā.

Metjū Vests (Mathew West), EWI Recruitment vadītājs: “Mēs esam gandarīti par iespēju sadarboties ar Rail Baltica projektu. EWI t mērķis ir būt vadošajam nozares uzņēmumam infrastruktūras jomā, līdz ar to esam piemēroti īstenot personāla atlases procesu šajā projektā.”

10.03.2021