Rail Baltica izstrādās jaunākās paaudzes transporta pieprasījuma modeli

11. marts, Rīga – Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS parakstījis līgumu ar TRT Trasporti e Territorio par Rail Baltica transporta pieprasījuma modeļa ieviešanu. Šī līguma kopējais budžets ir 644 000 EUR, un pabeigt projektu ir paredzēts 2022. gada sākumā.

Transporta pieprasījuma modeļa galvenais mērķis ir prognozēt pasažieru un kravas pieprasījumu pirmajos 30 Rail Baltica darbības gados. To izmantos, lai prognozētu Rail Baltica pasažieru un kravas pārvadājumu izvēli attiecībā uz ceļojuma veidiem un maršrutiem. Šāda informācija tiks izmantota, lai precizētu un pabeigtu Rail Baltica infrastruktūras projektēšanu un darbības plānošanu. Turklāt modelis sniegs nepieciešamo informāciju, lai izstrādātu turpmākās projekta aktivitātes, tajā skaitā nākamo izmaksu-ieguvumu un sociālekonomisko analīzi, kā arī veicot projekta finanšu plānošanu.

Ar modeļa izstrādi sākas nākamais Rail Baltica plānošanas posms, kas balstās uz jau sagatavoto  izmaksu-ieguvumu analīzi un vilcienu kustības plānu. Modeli veidos konsultāciju uzņēmums TRT Trasporti e Territorio, kam ir  ievērojama pieredze transporta pētījumu vadīšanā. Uzņēmums ir strādājis ar tādiem projektiem kā, piemēram, Eiropas mēroga multimodālā transporta modeli TRIMODE, kas ir tapis pēc Eiropas Komisija pasūtījuma.

TRT Trasporti e Territorio sadarbības partneris ir Vācijas vadošais transporta modelēšanas konsultāciju uzņēmums PTV CEE Sp., kas izstrādājis vienu no pasaulē visplašāk izmantotajām integrētajām programmatūras platformām VISUM, un tas kalpos kā garants augsta līmeņa atbalsta nodrošināšanai.

Kā uzsver Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS transporta ekonomists Dr. Stefano Manzo: “Mūsu nākamās paaudzes transporta pieprasījuma modelis, kas tiks izstrādāts kopā ar pieredzējušiem partneriem, ne tikai uzlabos Rail Baltica komerciālo un operacionālo plānošanu, bet arī kļūst par paraugu visam Baltijas reģionam. Tas palīdzēs analizēt pilsētu, reģionālās un nacionālās mobilitātes plānus, tādējādi vēl vairāk veicinot savienojamības un sociālekonomiskās attīstības priekšrocības, ko Rail Baltica sniegs Baltijas reģionam un ārpus tā. Turklāt, modelis ļaus kvantitatīvi novērtēt Rail Baltica līnijas iespējamo ietekmi uz mobilitāti Baltijas valstīs vidējā un ilgtermiņā.”

 

 

Iesaistot vietējās un reģionālās ieinteresētās puses, piemēram, citu transporta veidu infrastruktūras pārvaldītājus un pakalpojumu sniedzējus, pašvaldības, NVO un citus plašākas mobilitātes ekosistēmas dalībniekus, transporta pieprasījuma modelis veicinās Rail Baltica sinerģiju ar nacionālajiem mobilitātes plāniem. Papildus tam, tas identificēs nacionālās un starptautiskās transporta un vides politikas ietekmi uz Rail Baltica ekonomiskā koridora sniegumu nākotnē.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta reģionālajām un starptautiskajām Rail Baltica pasažieru stacijām un intermodālajiem kravu termināļiem, nodrošinot detalizētus pasažieru un kravu plūsmu aprēķinus. Pieprasījuma modelis tiks regulāri atjaunināts un līdz ar to nākotnē palīdzēs optimizēt pasažieru staciju, kā arī kravu pārvadājumu lielumu un apjomu. Modelis arī nodrošinās kritiski svarīgu informāciju potenciālajiem biznesa partneriem, tostarp pakalpojumu sniedzējiem un investoriem.

15.03.2021