Rail Baltica vajadzībām izstrādās detalizētu dzelzceļa energoapgādes apakšsistēmas pētījumu

Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS uzsācis jaunu pētījumu par Rail Baltica energoapgādes apakšsistēmas iepirkuma un ieviešanas stratēģiju. 2019. gada janvārī noslēgts līgums ar pētījuma izstrādātāju konsorciju “INECO – ARDANUY”, kura sastāvā ir uzņēmumi “Ingenería y Economía del Transporte S.M.E. M.P.,S.A (INECO)” un “ARDANUY Ingenería, S.A (ARDANUY)”. Abiem konsorcija partneriem ir plaša pieredze dzelzceļa industrijā, it īpaši energoapgādes apakšsistēmās.

Tipiska kontakttīklu sistēma elektrificētam ātrgaitas vilcienam Spānijā. Avots: Kees Vanamölder, RB Rail

Pētījumā par Rail Baltica energoapgādes apakšsistēmu ir iekļauts:

 • Elektroenerģijas patēriņa un pārvades izvērtējums Rail Baltica dzelzceļa līnijas garumā, balstoties uz plānoto vilcienu satiksmi;
 • Baltijas reģiona elektroenerģijas piegādātāju analīze;
 • Vairāku faktoru elektrības pārvades tīklu analīze;
 • Vilces apakšstaciju tehnoloģiju iespēju un novietojuma stratēģija;
 • Kontakttīkla sistēmu tehnoloģiskā analīze un ievietošanas stratēģija;
 • Piegādātāju tirgus apstākļu aptauja;
 • Efektīvākā energoapgādes apakšsistēmas iepirkumu modeļa identifikācija.

Rail Baltica energoapgādes apakšsistēmas ir ilgtermiņa ieguldījums, tāpēc pirms to ieviešanas nepieciešams veikt apjomīgu analīzi, izvērtējot labākās pieejamās tehnoloģijas un to dzīves cikla izmaksas, lai identificētu ekonomiski izdevīgāko risinājumu.

Pētījuma galvenais mērķis ir izstrādāt tādu energoapgādes apakšsistēmu, kas būtu:

 • droša;
 • savstarpēji izmantojama;
 • pietiekami noturīga, lai nodrošinātu nepārtrauktu dzelzceļa darbību;
 • spējīga pielāgoties ekspluatācijas izmaiņām;
 • pielāgojama satiksmes pieprasījumam;
 • efektīva kapacitātes, uzturēšanas un enerģijas patēriņa ziņā;
 • radīta ar mērķi samazināt Rail Baltica projekta dzīves cikla izmaksas, paaugstinot ieguldījuma vērtību.

Ņemot vērā nozīmīgās izmaiņas enerģētikas nozarē – paradigmas maiņa no centralizētas uz decentralizētu ražošanu, no fosilajiem uz atjaunojamajiem avotiem, no pasīvajiem uz aktīvajiem patērētājiem –, padziļināti tiks izpētīti arī tehnoloģiskie aspekti. Konsorcijs izvērtēs tirgus apstākļus, dažādu iespēju pieejamību un piemērotību, kā arī vairākus iespējamos iepirkumu modeļus.

Viens no Rail Baltica Globālā projekta mērķiem ir nodrošināt ilgtspējīgu infrastruktūru, ņemot vērā to, ka galvenais šķērslis ES uzstādīto klimata mērķu sasniegšanā ir transporta nozares radītās emisijas. Energoapgādes apakšsistēmai, kā nozīmīgai dzelzceļa infrastruktūras daļai, ir centrālā loma ES ilgtspējīgās mobilitātes politikas veidošanā, tiecoties uz klimata neitrālu mobilitāti Eiropā.

Šis pētījums ietvers ietekmes uz vidi novērtējumu no energoapgādes apakšsistēmas perspektīvas, analizējot veidus, kā mazināt ietekmi gan projektēšanas, gan būvniecības, gan dzelzceļa uzturēšanas un ekspluatācijas procesā.

Līdztekus tehnoloģisko pārmaiņu ietekmei svarīgi ieviest inovatīvus risinājumus elektroenerģijas patēriņa monitorēšanai un optimizēšanai, samazinot radīto izmešu daudzumu, kā arī izmantojot pēc iespējas ilgtspējīgākus risinājumus apakšsistēmas projektēšanā, piegādē un izmantošanā.

Pētījuma rezultāti gaidāmi 2019. gada nogalē.

11.02.2019