Rail Baltica infrastruktūras apkopes punktu Skultē un Iecavā projektēs Latvijas un Itālijas uzņēmumu apvienība

Š.g. 15. decembrī noslēgts līgums par Rail Baltica infrastruktūras apkopes punktu Skultē un Iecavā būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Līgumu noslēdzis Rail Baltica projekta ieviesējs Latvijā – uzņēmums Eiropas Dzelzceļa līnijas. Pēc izsludinātā slēgtā konkursa otrās kārtas piedāvājumu izvērtēšanas par uzvarētāju tika atzīta Latvijas un Itālijas uzņēmumu apvienība, kurā strādās Latvijas projektēšanas uzņēmums SIA BRD projekts un Itālijā dibināts inženieru uzņēmums Sintagma Srl. Apvienības iesniegtais piedāvājums tika atzīts par darbu kvalitātes un izmaksu attiecības labāko piedāvājumu.

Skultes un Iecavas infrastruktūras apkopes punktu pamatfunkcija būs nodrošināt Rail Baltica infrastruktūras – sliežu ceļu, kontakttīklu, signalizācijas sistēmu – uzturēšanu. Darbība tajos veidos pievienoto vērtību jau pirms pamatfunkcijas veikšanas. Rail Baltica izbūves laikā posmā Igaunijas robeža – Rīga un Rīga – Lietuvas robeža apkopes punkti Skultē un Iecavā ļaus nodrošināt būvmateriālu, iekārtu un būvtehnikas uzglabāšanu un nepieciešamos sagatavošanas un apstrādes darbus. Te bāzēsies un tiks apkalpota specializētā tehnika, uzglabāti nepieciešamie materiāli un nodrošināta to piegāde kā pa 1435 mm, tā arī pa 1520 mm sliežu platuma dzelzceļiem.

Līguma izpildes laiks – 20 kalendāra mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas ar iespēju pagarināt līguma izpildes laiku. Autoruzraudzības termiņš ir līdz būvju pieņemšanai ekspluatācijā.

  1. gada 1. septembrī tika izsludināts konkurss būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai Rail Baltica infrastruktūras apkopes punktiem Skultē un Iecavā, un tas norisinājās divos posmos. Pirmajā posmā notika kandidātu atlase, otrajā – kandidātu piedāvājumu iesniegšana un vērtēšana, iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Konkursa pirmajā kārtā tika saņemti astoņi piedāvājumi gan no vietējiem, gan starptautiskiem būvniecības jomas uzņēmumiem no kopumā sešām valstīm: Latvijas, Vācijas, Spānijas, Francijas, Turcijas un Itālijas. Pretendenti konkurēja kā atsevišķi uzņēmumi, gan arī kā vietējās un ārvalstu pieredzes apvienojums uzņēmumu apvienībās. Konkursa otrajai kārtai tika nominēti pieci kandidāti no Latvijas, Spānijas, Francijas, Turcijas un Itālijas.

Skultes infrastruktūras apkopes punkta teritorija plānota aptuveni 16 ha platībā, Iecavas apkopes punkts tiks veidots lauku teritorijā – aptuveni 16,5 ha platībā.

Konkursa uzvarētāji ir pieredzējuši uzņēmumi būvprojektēšanā un autoruzraudzībā.  Apvienībā ietilpstošais SIA BRD projekts ir uzņēmums ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi autoceļu, satiksmes organizācijas, sabiedriskā transporta tīkla u.c. objektu projektēšanā. Savukārt Sintagma Srl ir 1986. gadā Itālijā dibināts inženieru uzņēmums. Uzņēmums darbojas priekšizpētes un ietekmes uz vidi pētījumu jomā, kā arī specializējas transporta un pilsētplānošanā, sākotnējā, vadības un būvniecības plānošanā un projektēšanā, darbu uzraudzībā un projektu vadībā.

Jāpiebilst, ka Sintagma Srl ir arī piedalījies Rail Baltica stacijas un infrastruktūras lidostā “Rīga” projektēšanā, un pašlaik šī objekta būvniecība notiek, pamatojoties uz atklātā starptautiskā konkursa uzvarētāja – trīs valstu uzņēmumu apvienības PROSIV (Sintagma (Itālija), Prodex (Slovākija) un Vektors T (Latvija)) – projektu.

16.12.2021